9 listopada 2022

Polski punkt widzenia, czyli malarskość filmu z klasą 3osp