Projekty Unijne


2022


„PROinGEO - Zawodowiec w geodezji”

dla uczniów i nauczycieli Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu, numer: 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 realizowany w okresie 31.12.2021 - 31.12.2022 w ramach programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, sektor Kształcenia i szkolenia zawodowego przez Fundację Rozwoju i Innowacji WIR w porozumieniu z Zespołem Szkół Budowlanych w Radomiu.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W DANII - UCZNIOWIE TECHNIKUM GEODEZJI

Projekt nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 realizowany jest przez Fundację Rozwoju i Innowacji WIR w porozumieniu z Zespołem Szkół Budowlanych w Radomiu. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie.

 

Głównymi celami projektu jest zwiększenie, jakości kształcenia zawodowego uczniów, wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu praktyk zawodowych, rozwój zawodowy i osobisty uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu oraz rozwój kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz potencjału cyfrowego 26 uczniów i 3 nauczycieli.

 

1. Projekt skierowany jest do:

 

- 26 uczniów i uczennic, którzy w roku szkolnym 2021/2022, kształcą się w 3. klasie Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu;

 

- 3 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych, kształcących na kierunku Technik Geodeta w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu.

 

2. Głównymi działaniami projektu będą:

 

dla uczniów: 2-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Danii.

 

dla nauczycieli: tygodniowa obserwacja pracy w Danii.

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

W przypadku dodatkowych pytań - Koordynator Projektu Anna Piszczek tel. 500 133 504

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są TUTAJ.

 


2021-2022


 

OGŁOSZENIE: STAŻ W NIEMCZECH

Zespół Szkół Budowlanych przystępuje do realizacji projektu

STAŻ ZAGRANICZNY SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY

O NUMERZE POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078266 W RAMACH PROJEKTU „MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ORAZ KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW PO WER NA ZASADACH PROGRAMU ERASMUS+ SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do udziału w projekcie, będą odbywać praktyczne szkolenie zawodowo językowe w Niemczech.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nauczycielkami: p. Edytą Bochnią, p. Anną Sadal.


 

Zespół Szkół Budowlanych realizuje projekt

„STAŻ ZAGRANICZNY SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY”

O NUMERZE POWERVET-2020-1-PL01-KA102-078266 W RAMACH PROJEKTU „MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ORAZ KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW PO WER NA ZASADACH PROGRAMU ERASMUS+ SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE.

 

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu z Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu.

 

W projekcie uczestniczy 84 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych kształcących się w profilu budowlanym. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby rynku europejskiego i lokalnego, stwarzając możliwość przeszkolenia, dokształcenia zawodowego i zdobycia nowych, niezbędnych umiejętności w branży brukarskiej.

 

Miejscem realizacji projektu jest Centrum Kształcenia w Magdeburgu. Działania rozpoczęły się w październiku 2020 roku, a zakończą we wrześniu 2022 roku. Staże odbywają się w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia w Magdeburgu przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod.

 

Celem głównym projektu jest podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego i wzmacnianie europejskiego wymiaru szkoły. Ważnym elementem jest również poznanie europejskich form kształcenia, standardów pracy obowiązujących w niemieckich przedsiębiorstwach, nabycie umiejętności efektywnej organizacji procesu uczenia się, poprawy kompetencji językowych wymaganych do komunikacji na europejskim rynku pracy, podniesienie kulturowej świadomości europejskiej oraz nabycie umiejętności interpersonalnych (kreatywność, praca zespołowa, mobilność, odpowiedzialność).

 

Udział w projekcie będzie miał długotrwały pozytywny wpływ nie tylko na samych uczestników projektu, ale również na całą placówkę oraz społeczność lokalną.


2021-2022


 

ZAWODOWY KROK W PRZYSZŁOŚĆ

 

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu od dnia 01.02.2021 realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla 494 uczniów i uczennic z technikum i szkoły branżowej.

   

Zajęcia skierowane do uczniów szkoły branżowej – każdy uczeń otrzymuje 3 formy wsparcia:

   

1. Szkolenie „Dekarz” lub „Betoniarz-zbrojarz” lub „Murarz” lub „Posadzkarz” obejmujące 45 godzin dydaktycznych i kończące się egzaminem czeladniczym i uzyskaniem Dyplomu Czeladniczego (honorowanego w całej Unii Europejskiej)

 

2. Staż zawodowy miesięczny w zawodzie tożsamym ukończonym szkoleniem czeladniczym, płatny w wysokości 2.500,00 zł netto za miesiąc stażu dla każdego ucznia.

 

3. Zajęcia „Kosztorys Budowy” – obejmujący 38 godzin dydaktycznych

   

Zajęcia skierowane do uczniów technikum (wszystkich typów):

   

1. Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego – język naukowo- techniczny – obejmują 38 godzin dydaktycznych

 

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki – myślenie przestrzenne – obejmują 38 godzin dydaktycznych

 

3. Zajęcia rozwijające zainteresowania z informatyki – odkrywanie nieznane – obejmują 38 godzin dydaktycznych

 

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania z informatyki – cyfrowy wymiar pomiarów – obejmują 38 godzin dydaktycznych

 

5. Zajęcia z wykorzystaniem TIK – badanie elementów środowiska – obejmują 38 godzin dydaktycznych

 

6. Zajęcia z wykorzystaniem TIK – nowoczesne i ekologiczne materiały w inżynierii sanitarnej – obejmują 38 godzin dydaktycznych

   

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów jest dostępny w szkole do odbioru przy wejściu głównym.

   

W dniach 14.09.2021 oraz 27.04.2021 w godzinach 9.00-10.00 na Hali Sportowej w szkole będą przyjmowane dokumenty rekrutacyjne w reżimie sanitarnym.

   

W ramach zgłoszenia się do projektu, każdy zainteresowany uczeń składa do szkoły komplet dokumentów:

    Formularz zgłoszeniowy. doc Formularz zgłoszeniowy. pdf Deklaracja udziału projekcie.doc Deklaracja udziału projekcie.pdf Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.doc Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.pdf Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu.doc Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem projektu.pdf  

Dokumenty projektowe:

  Regulamin projektu Plakat projektu      

2019-2021


Zespół Szkół Budowlanych przystępuje do realizacji projektu „Europejskie staże zawodowe drogą do sukcesu” Nr Projektu: 2019-1-PL01-KA102-061663 w ramach Programu Erasmus Plus, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do udziału w projekcie będą odbywać praktyczne szkolenie zawodowo językowe w Niemczech.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nauczycielkami: p. Edytą Bochnią, p. Anną Sadal.

 

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu realizuje  w ramach Programu Erasmus Plus, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna do Projektu: projekt „Europejskie staże zawodowe drogą do sukcesu”, Nr Projektu: 2019-1-PL01-KA102-061663

 

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu z Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu.

 

W projekcie uczestniczy 82 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych kształcących się w profilu budowlanym. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby rynku europejskiego i lokalnego, stwarzając możliwość przeszkolenia, dokształcenia zawodowego i zdobycia nowych, niezbędnych umiejętności w branży brukarskiej. Projekt ten odpowiada na potrzeby uczniów.

 

Miejscem realizacji projektu jest Centrum Kształcenia w Magdeburgu. Działania rozpoczną się we wrześniu 2019 roku, a zakończą w sierpniu 2021 roku. Szkolenia będą odbywać się w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia w Magdeburgu przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników Centrum Kształcenia.

 

Celem głównym projektu jest podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego i wzmacnianie europejskiego wymiaru szkoły. Ważnym aspektem będzie również poznanie europejskich form kształcenia, standardów pracy obowiązujących w niemieckich przedsiębiorstwach, nabycie umiejętności efektywnej organizacji procesu uczenia się, poprawy kompetencji językowych wymaganych do komunikacji na europejskim rynku pracy, podniesienie kulturowej świadomości europejskiej oraz nabycie umiejętności interpersonalnych (kreatywność, praca zespołowa, mobilność, odpowiedzialność).

Udział w projekcie będzie miał długotrwały pozytywny wpływ nie tylko na samych uczestników projektu, ale również na całą placówkę oraz społeczność lokalną.

   

artykuł prasowy

film

 

2018-2020


 

Zespół Szkół Budowlanych realizuje w latach 2018/2020 projekt „Międzynarodowa mobilność inwestycją w przyszłość” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048241 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

W projekcie uczestniczy 84 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych kształcących się w profilu budowlanym. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby rynku europejskiego i lokalnego, stwarzając możliwość przeszkolenia, dokształcenia zawodowego, poznania systemu dualnego w szkolnictwie zawodowym oraz zdobycia nowych niezbędnych umiejętności w branży brukarskiej.

 

Działania rozpoczęły się we wrześniu 2018 roku, a zakończą w sierpniu 2020 roku. Szkolenia odbywają się w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Budowlanego przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod. Celem głównym projektu jest poznanie innowacyjnych technologii i rozwiązań zawodowych w obszarze zagospodarowania ciągów komunikacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników procesu kształcenia zawodowego. Ważnym aspektem jest również poznanie europejskich form kształcenia, standardów pracy obowiązujących w niemieckich przedsiębiorstwach, nabycie umiejętności efektywnej organizacji procesu uczenia się, poprawy kompetencji językowych wymaganych do komunikacji na europejskim rynku pracy, podniesienie kulturowej świadomości europejskiej oraz nabycie umiejętności interpersonalnych (kreatywność, praca zespołowa, mobilność, odpowiedzialność).

 

Udział w projekcie ma długotrwały pozytywny wpływ nie tylko na samych uczestników projektu, ale również na całą placówkę oraz społeczność lokalną. Wartością dodaną projektu jest nawiązanie kontaktów z firmami i przedsiębiorcami niemieckimi, co może w przyszłości zwiększyć szansę na znalezienie pracy w krajach Unii Europejskiej.

 

Uczestnicy otrzymają dokument Europass Mobility, potwierdzający nabyte umiejętności i kwalifikacje. Rangę dokumentu podnosi fakt, iż jest on wydany przez Agencję Narodową Europass Mobility, a także przez instytucję przyjmującą. Dokument ten wydawany jest w dwóch językach, polskim i obcym, co umożliwia mobilność zawodową szczególnie na rynkach europejskich.

   

artykuł prasowy

film

Informacje o projekcie

 

2016-2018


 

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu realizuje w ramach projektu FRSE "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe - projekt mobilności nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024285

 

Projekt "Innowacyjne technologie w zagospodarowaniu ciągów komunikacyjnych" jest realizowany z Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu. W projekcie uczestniczy 96 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych kształcących się w profilu budowlanym. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby rynku europejskiego i lokalnego, stwarzając możliwość przeszkolenia, dokształcenia zawodowego i zdobycia nowych, niezbędnych umiejętnościw branży brukarskiej.

 

Działania rozpoczęły się we wrześniu 2016 roku, a zakończą w czerwcu 2018 roku. Projekt przewiduje cztery staże, w których weźmie udział po 24 uczniów. Szkolenia będą odbywać się w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Budowlanego przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod. Celem głównym projektu jest poznanie innowacyjnych technologii i rozwiązań zawodowych w obszarze zagospodarowania ciągów komunikacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników procesu kształcenia zawodowego. Ważnym aspektem jest również poznanie europejskich form kształcenia, standardów pracy obowiązujących w niemieckich przedsiębiorstwach, nabycie umiejętności efektywnej organizacji procesu uczenia się, poprawy kompetencji językowych wymaganych do komunikacji na europejskim rynku pracy, podniesienie kulturowej świadomości europejskiej oraz nabycie umiejętności interpersonalnych (kreatywność, praca zespołowa, mobilność, odpowiedzialność).

 

Udział w projekcie będzie miał długotrwały pozytywny wpływ nie tylko na samych uczestników projektu, ale również na całą placówkę oraz społeczność lokalną. Wartością dodaną projektu jest nawiązanie kontaktów z firmami i przedsiębiorcami niemieckimi, co może w przyszłości zwiększyć szansę na znalezienie pracy w krajach Unii Europejskiej.

 

Każdy z uczestników otrzyma dokument Europass Mobility, potwierdzający nabyte umiejętności i kwalifikacje. Rangę dokumentu podnosi fakt, iż jest on wydany przez Agencję Narodową Europass  Mobility, a także przez instytucję przyjmującą. Dokument ten wydawany jest w dwóch językach, polskim i obcym, co umożliwia mobilność zawodową szczególnie na rynkach europejskich.

 

Informacje o projekcie