Projekty UnijneZespół Szkół Budowlanych w Radomiu realizuje w ramach projektu FRSE "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe - projekt mobilności nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024285

Projekt "Innowacyjne technologie w zagospodarowaniu ciągów komunikacyjnych" jest realizowany z Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu. W projekcie uczestniczy 96 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych kształcących się w profilu budowlanym. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby rynku europejskiego i lokalnego, stwarzając możliwość przeszkolenia, dokształcenia zawodowego i zdobycia nowych, niezbędnych umiejętnościw branży brukarskiej.

 

Działania rozpoczęły się we wrześniu 2016 roku, a zakończą w czerwcu 2018 roku. Projekt przewiduje cztery staże, w których weźmie udział po 24 uczniów. Szkolenia będą odbywać się w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Budowlanego przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod. Celem głównym projektu jest poznanie innowacyjnych technologii i rozwiązań zawodowych w obszarze zagospodarowania ciągów komunikacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników procesu kształcenia zawodowego. Ważnym aspektem jest również poznanie europejskich form kształcenia, standardów pracy obowiązujących w niemieckich przedsiębiorstwach, nabycie umiejętności efektywnej organizacji procesu uczenia się, poprawy kompetencji językowych wymaganych do komunikacji na europejskim rynku pracy, podniesienie kulturowej świadomości europejskiej oraz nabycie umiejętności interpersonalnych (kreatywność, praca zespołowa, mobilność, odpowiedzialność).

 

Udział w projekcie będzie miał długotrwały pozytywny wpływ nie tylko na samych uczestników projektu, ale również na całą placówkę oraz społeczność lokalną. Wartością dodaną projektu jest nawiązanie kontaktów z firmami i przedsiębiorcami niemieckimi, co może w przyszłości zwiększyć szansę na znalezienie pracy w krajach Unii Europejskiej.

 

Każdy z uczestników otrzyma dokument Europass Mobility, potwierdzający nabyte umiejętności i kwalifikacje. Rangę dokumentu podnosi fakt, iż jest on wydany przez Agencję Narodową Europass  Mobility, a także przez instytucję przyjmującą. Dokument ten wydawany jest w dwóch językach, polskim i obcym, co umożliwia mobilność zawodową szczególnie na rynkach europejskich.

 

Informacje o projektach