3 sierpnia 2018

Informacja o projektach Unijnych

Uczniowie

„Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu realizuje w ramach projektu FRSE „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – projekt mobilności nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024285 …”

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Projekty Unijne.


projektyunijneuniaeuropejskauczniowieradomzsb