31 stycznia 2023

Deklaracje na egzaminy zawodowe

Aktualności

7 lutego mija termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminów zawodowych w sesji LATO 2023 w roku szkolnym 2022/2023.


Wypełnione elektronicznie oraz wydrukowane i podpisane deklaracje uczniowie przekazują wychowawcy.

Absolwenci proszeni są o składanie deklaracji w sekretariacie szkoły.


Druki deklaracji:


TECHNIKUM:

deklaracja_BUD.09

deklaracja_BUD.11

deklaracja_BUD.12

deklaracja_BUD.13

deklaracja_BUD.14

deklaracja_BUD.15

deklaracja_BUD.18

deklaracja_BUD.19

deklaracja_BUD.20

deklaracja_BUD.25

deklaracja_CHM.05


SZKOŁA BRANŻOWA:

deklarcja_BUD.09

deklarcja_BUD.11

deklarcja_BUD.12

deklarcja_DRM.04

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów zawodowych znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.