7 maja 2024

Bezpłatne kursy dla uczniów, studentów, nauczycieli w Branżowym Centrum Umiejętności – Prace Wykończeniowe w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu

BCU - Branżowe Centrum Umiejętności Aktualności

Zapraszamy uczniów, studentów, nauczycieli kształcenia zawodowego, osoby dorosłe, które chcą podnieść swoje kwalifikacje bądź się przekwalifikować, do udziału w BEZPŁATNYCH kursach organizowanych przez Branżowe Centrum Umiejętności – Prace Wykończeniowe w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu.

W celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenia wymaganych dokumentów – do pobrania poniżej.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego przy ul. Kościuszki 7 w Radomiu.

Dokumenty można też wysłać przez internet na adres e-mail: bcu.rekrutacja@zsb.radom.pl


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin

Załącznik Nr 1: Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna)

Załącznik Nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik Nr 2: Zaświadczenie dla ucznia, studenta (kolor)

Załącznik Nr 2: Zaświadczenie dla ucznia, studenta (monochromatyczne)

Załącznik Nr 3: Zgoda (kolor)

Załącznik Nr 3: Zgoda (monochromatyczne)

Załącznik Nr 4: Oświadczenie o rezygnacji (kolor)

Załącznik Nr 4: Oświadczenie o rezygnacji (monochromatyczne)

Załącznik Nr 5: Harmonogram (kolor)

Załącznik Nr 6: Oświadczenie o wykonywanym zawodzie (kolor)

Załącznik Nr 6: Oświadczenie o wykonywanym zawodzie (monochromatyczne)

Załącznik Nr 7: Deklaracja (kolor)

Załącznik Nr 7: Deklaracja (monochromatyczne)

Załącznik Nr 8: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (kolor)

Załącznik Nr 8: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (monochromatyczne)