Branżowe Centrum Umiejętności


BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI - PRACE WYKOŃCZENIOWE

Zapraszamy uczniów, studentów, nauczycieli kształcenia zawodowego, osoby dorosłe, które chcą podnieść swoje kwalifikacje bądź się przekwalifikować, do udziału w BEZPŁATNYCH kursach organizowanych przez Branżowe Centrum Umiejętności – Prace Wykończeniowe w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu.

W celu przystąpienia do procesu rekrutacyjnego konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz załączenia wymaganych dokumentów – do pobrania poniżej.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego przy ul. Kościuszki 7 w Radomiu.

Dokumenty można też wysłać przez internet na adres e-mail: bcu.rekrutacja@zsb.radom.pl

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin

Załącznik Nr 1: Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna)

Załącznik Nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik Nr 2: Zaświadczenie dla ucznia, studenta (kolor)

Załącznik Nr 2: Zaświadczenie dla ucznia, studenta (monochromatyczne)

Załącznik Nr 3: Zgoda (kolor)

Załącznik Nr 3: Zgoda (monochromatyczne)

Załącznik Nr 4: Oświadczenie o rezygnacji (kolor)

Załącznik Nr 4: Oświadczenie o rezygnacji (monochromatyczne)

Załącznik Nr 5: Harmonogram (kolor)

Załącznik Nr 6: Oświadczenie o wykonywanym zawodzie (kolor)

Załącznik Nr 6: Oświadczenie o wykonywanym zawodzie (monochromatyczne)

Załącznik Nr 7: Deklaracja (kolor)

Załącznik Nr 7: Deklaracja (monochromatyczne)

Załącznik Nr 8: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (kolor)

Załącznik Nr 8: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (monochromatyczne)

Numer przedsięwzięcia: KPO/22/1/BCU/U/0042

 

Tytuł przedsięwzięcia: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)

 

Okres realizacji: 01.06.2023 do 30.09.2025

 

Lider: Gmina Miasta Radom – Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu

 

Partner branżowy: Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych

 

Partner: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksplantacji w Radomiu

 

Partner: ARBUD INVESTMENT Sp. z o. o. Radom

 

Wartości netto 11.000.000,00 złotych netto

 

Wkład własny w wysokości 2.700.000,00 wniesie Gmina Miasta Radom

 

Łączny koszt inwestycji 13.700.000,00 brutto

 

Planowane działania w ramach Branżowego Centrum Umiejętności w Radomiu:

 

1) działalność edukacyjno-szkoleniowa,

 

2) działalność integrująco-wspierająca,

 

3) działalność innowacyjno-rozwojowa,

 

4) działalność doradczo-promocyjna,

 

5) działalność w zakresie zadań dodatkowych:

 

a. współpraca z instytutami i ośrodkami badawczymi, m.in. w rozwoju umiejętności w danej dziedzinie,

 

b. organizowanie turniejów lub olimpiad tematycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe związane z daną dziedziną lub branżowych konkursów umiejętności,

 

c. współorganizowanie eliminacji do konkursów umiejętności zawodowych Euroskills lub Worldskills,

 

d. prowadzenie doradztwa walidacyjnego dla osób dorosłych z zastosowaniem metody bilansu kompetencji.

 

Strona Branżowego Centrum Umiejętności Nr 1 w Radomiu jest obecnie w budowie.

   

2024