15 listopada 2022

Zmarł p. Jerzy Połomski, absolwent ZSB

Wspomnienie

Zmarł p. Jerzy Połomski, absolwent Technikum Budowlanego, artysta estradowy i aktor.
Cześć Jego Pamięci.