15 lutego 2019

Złota Kielnia 2019

Aktualności

Dawid Kurek oraz Piotr Borowiecki, uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu, są laureatami Finału Centralnego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, który odbył się 13-15 lutego 2019 r. w Poznaniu. Uczniowie zostali przygotowani przez Pana Ryszarda Kaczyńskiego i Pana Sylwestra Wesołowskiego. Gratulujemy!

Tematyka Turnieju:
– obejmuje wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne i intelektualne w wybranym zawodzie w zakresie:
– podstaw programowych kształcenia we wskazanych przez organizatora zawodach budowlanych, nauczanych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej,
– specjalistycznych zagadnień związanych z technologią wykonywania określonych robót budowlanych,
– przedmiotów ogólnokształcących: matematyka, fizyka.

Celem Turnieju jest:
– pogłębianie wiedzy zawodowej z zakresu budownictwa i podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej,
– doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranym zawodzie
– kształtowanie umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych,
– zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi oraz technologicznymi wykonania robót i usług budowlanych,
– stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
– przygotowanie uczniów do podejmowania pracy zawodowej,
– doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą.