28 stycznia 2020

Przedstawiciel ZSB w Młodzieżowej Radzie Radomia

Aktualności

Reprezentantem Zespołu Szkół Budowlanych w Młodzieżowej Radzie Miasta Radomia został Kacper Gregorczyk z klasy 2tg, który podczas wyborów uzyskał 77,5% głosów.

W piątek, 24 stycznia, odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Radomia – w godzinach 11-15 w holu głównym w Zespołu Szkół Budowlanych. Kandydatami na radnych byli: Ola Lis klasa I pg, Kacper Muc I pg, Kacper Gregorczyk 2tg. Dzień wcześniej – w czwartek, 23 stycznia 2020 r. – odbyła się debata przedwyborcza.

Młodzieżowa Rada Miasta rozpoczyna w styczniu drugą kadencję. Zasiądzie w niej ok. 50 przedstawicieli 25 publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. We wtorek, 7 stycznia rozpoczęła się rekrutacja kandydatów, która potrwa tydzień. Radni angażują się m.in. w akcje charytatywne, festyny czy sprzątanie grobów. Uczestnictwo w niej uczy odpowiedzialności i zobowiązuje do interesowania się tym, co dzieje się wokół nas. Ważne, aby nie być biernym. Młodzieżowa Rada Miasta ma np. prawo oceniania projektów uchwał, które kieruje Prezydent Miasta do radnych Rady Miejskiej, uchwał, które są związane z polityką względem młodych ludzi.

Aby się zgłosić, należało mieć co najmniej 20 podpisów poparcia wśród uczniów swojej szkoły. Kandydatury można było zgłaszać w szkolnych okręgach wyborczych do 15 stycznia. W Zespole Szkół Budowlanych zgłoszenia przyjmowane były w gabinecie 107A, u pedagogów szkolnych.