19 lutego 2019

Wizyta ósmoklasistów

Aktualności

18 lutego w Zespole Szkół Budowlanych gościła grupa uczniów z PSP nr 6 w Radomiu.
Informacje o szkole, ofercie kształcenia i perspektywach dalszej edukacji oraz możliwości podjęcia pracy w zawodzie, zostały przekazane przez Dyrekcję szkoły, kierownika warsztatów szkolnych i uczniów naszej Budowlanki.
Ósmoklasiści pod opieką pedagogów i szkolnego doradcy zawodowego, mogli obserwować zajęcia w naszych pracowniach lekcyjnych i na warsztatach szkolnych.