16 września 2023

WF z AWF „Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” z udziałem nauczycieli ZSB

Aktualności

Nauczycielki wychowania fizycznego Urszula Węgrzycka i Katarzyna Kucharczyk zostały zaproszone do współpracy podczas kongresu WF z AWF „Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”, który odbył się 14 września 2023 r. w Warszawie. Celem Kongresu było zaprezentowanie idei kompleksowego i innowacyjnego podejścia do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w naszym kraju: „od alfabetu ruchowego do identyfikacji talentu”.


Nasze nauczycielki wzięły udział w debacie ekspertów, wśród których byli też inni praktycy – nauczyciele i naukowcy, oraz w konferencji prasowej. Podczas niej zaprezentowane zostały wyniki badań kondycji fizycznej, fundamentalnych umiejętności ruchowych, rezultaty działań realizowanych w ramach programu WF z AWF, a także rekomendacje i rozwiązania praktyczne.


O zajęciach prowadzonych w naszej szkole w ramach programu „WF z AWF” bardzo przychylnie wypowiedział się z prof. dr hab. Bartosz Molik – Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, który zapraszał również do studiowania na najlepszej uczelni w Polsce.


Uczniów ZSB zapraszamy do udziału w zajęciach „WF z AWF„, które są innowacyjne, ciekawe i pozwalają na sportowy rozwój. Zapisy przyjmują panie: Urszula Węgrzycka i Katarzyna Kucharczyk. Ostatnie wolne miejsca!!!!

Pamiątkowe zdjęcie z zespołem Pektus, który wystąpił na Kongresie.