19 kwietnia 2022

Warsztaty dotyczące uchodźtwa i antysemityzmu

Aktualności

W marcu i kwietniu odbyły się w naszej szkole warsztaty pt. „Dowód tożsamości” oraz „Byliśmy uchodźcami”. Wzięli w nich udział uczniowie ośmiu drugich i trzecich klas szkoły branżowej pierwszego stopnia oraz trzeciej klasy technikum. Uczestnicy mieli okazję poznać relacje świadków historii, porozmawiać o stereotypach, uprzedzeniach, tożsamości, antysemityzmie i skomplikowanych relacjach pomiędzy większością a mniejszością. Na tej podstawie wyrobili sobie własne zdanie i zaprezentowali je. Wiąże się to m.in. z akcją społeczno-edukacyjną „Żonkile”, w której ZSB w Radomiu uczestniczy od lat. Symbolizuje ona pamięć o powstaniu w getcie warszawskim, ktore wybuchło 79 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku.

Podczas zajęć „Byliśmy uchodźcami” uczniowie rozstrzygali, jakie są różnice pomiędzy znaczeniami słów migrant i uchodźca.

W zrozumieniu, na czym polega odpowiedzialność jednostek za los osób, które szukają pomocy i bezpieczeństwa, bardzo pomocne okazały się relacje osób, które były uchodźcami i migrantami podczas II wojny światowej, po jej zakończeniu, jak też osób uciekających ze swoich domów obecnie. Uczestnicy poznali historie Lisy Jura-Golabek, Donny Rees, Renaty Skotnickiej-Zajdman oraz Henryka Grynberga.

Było to możliwe dzięki cyfrowemu portalowi edukacyjnemu IWitness.

Na zakończenie uczniowie wzięli pod rozwagę myśl Alberta Schweitzera: „Jeśli otrzymałeś czegoś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do szczęśliwszych, a zatem powołany jesteś, aby wiele ofiarować innym.

Dowód tożsamości” to zajęcia edukacyjne, które rozpoczęły się od obejrzenia filmu dokumentalnego w reżyserii Mikołaja Grynberga, który jest uniwersalnym obrazem współczesności, odwołującym się do pytań o to, kim jesteśmy, o nasze lęki i marzenia, o Polskę. Uczniowie biorący udział w seansie i zajęciach omówili przejawy wykluczenia i dyskryminacji Żydów w Polsce (w różnych momentach historycznych). Dzięki temu lepiej zrozumieli sytuację grup mniejszościowych i większościowych w społeczeństwie oraz określili konsekwencje stygmatyzacji, wykluczenia, dyskryminacji dla osób z grup mniejszościowych. Uczestnicy zajęć zaproponowali sposoby przeciwdziałania i reagowania na dyskryminację, stygmatyzację i wykluczenie.

Jeden z bohaterów filmu stwierdził: „Ja już myślałem, że sobie z tym poradziłem, już myślałem, że jest OK. Nie wiedziałem, że to jest takie kruche, że nasz byt to jest poruszanie się po lodzie, który może w każdym momencie pęknąć. Myślę, że to jest byt wszystkich ludzi, którzy czują się mniejszością.” Uczestnicy odnieśli się do tych słów, podkreślając, że nie można innych ludzi traktować jako gorszych, mniej ważnych, niemających równej pozycji; to powoduje poczucie niepewności i przeświadczenie, że nigdy nie jest się u siebie. Udział w zajęciach pogłębił uważność, wnikliwość i własną refleksyjność uczestników. Zobacz fragmenty filmu

Zajęcia prowadzili: p. Sylwia Jachimkowska i p. Jarosław Basaj dzięki współpracy z Muzeum POLIN.

W najbliższym czasie planowane są również lekcje związane z reportażem Anny Bikont „Miłość w getcie. Irena Sendlerowa i Adam Celnikier”.

źródo: akcja Żonkile, Fot. M. Jaźwiecki