23 maja 2024

Uczymy się, żeby uczyć lepiej

Aktualności

W ramach projektu Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000126630 „Uczymy się, żeby uczyć lepiej” nauczycielki Zespołu Szkół Budowlanych doskonalą znajomość języka angielskiego oraz poznają lokalną kulturę podczas kursu „English Language Development for Teachers and Staff Working in Education” na Malcie.