1 sierpnia 2023

Uczymy się, żeby uczyć lepiej / We learn to teach better – ERASMUS +

Aktualności

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000126630

Tytuł Projektu: „Uczymy się, żeby uczyć lepiej” („We learn to teach better”)

Okres trwania: 01. 08. 2023 r. – 31. 12. 2024 r.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest polepszenie jakości pracy szkoły i nadanie jej wymiaru europejskiego, poprzez zdobycie nowych umiejętności przez przedstawicieli grona pedagogicznego, dzięki udziałowi w mobilnościach zagranicznych. Zaplanowane szkolenia mają bardzo szeroką tematykę wpisującą się w potrzeby placówki, nauczycieli oraz uczniów. Udział w projekcie istotnie wpłynie na kompetencje nauczycieli i uczniów oraz wzmocni wizerunek szkoły. Przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia ponieważ kadra nauczycielska nabędzie nowe umiejętności i podniesie swoją znajomość języka angielskiego. Kontakty międzynarodowe sprawią, że szkoła nabierze europejskiego charakteru. Dzięki zrealizowanym działaniom, spodziewamy się rozwinięcia współpracy międzynarodowej.

Planowane działania:

Dla nauczycieli zaplanowano następujące szkolenia w języku angielskim:

  • Kursy językowo-metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego,
  • Kursy języka angielskiego dla nauczycieli prowadzących wymiany międzynarodowe i współpracujących z instytucjami zagranicznymi,
  • Kursy z zastosowania materiałów audiowizualnych i mediów społecznościowych oraz ICT w klasie,
    Kursy LIFE COACHING łączące sztukę, psychologię, terapię, dramę,
  • Kursy z zakresu edukacji włączającej i międzykulturowej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu uczniów

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI W PROJEKCIE ERASMUS oraz ANKIETA REKRUTACYJNA