20 stycznia 2023

Uczniowie dyskutują o konsekwencjach wyborów życiowych i zachowaniach zgodnych z prawem

Aktualności

Uczniowie biorący udział w prelekcjach, których celem jest zachęcenie do zachowań zgodnych z prawem i wskazanie konsekwencji pewnych wyborów życiowych, mogli dowiedzieć się, czym zajmują się poszczególne działy służb w jednostkach penitencjarnych oraz jakie oddziaływania realizowane są względem osób przebywających w polskich zakładach karnych.

Prowadzący spotkanie funkcjonariusz Zakładu Karnego w Żytkowicach udzielał odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania. Zwrócił uwagę na najważniejsze cele, takie jak: ochrona społeczeństwa, humanitarne i praworządne traktowanie osób pozbawionych wolności oraz resocjalizacja skazanych. Omówione zostały również zasady rekrutacji do Służby Więziennej. Zajęcia składały się z pokazu filmu „Więzienie – stracony czas” oraz prelekcji i dyskusji.