30 stycznia 2024

Termin składania deklaracji na egzaminy zawodowe: 7 lutego

Aktualności

7 lutego mija termin składania deklaracji na egzaminy zawodowe w sesji LATO 2024 w roku szkolnym 2023/2024. 

Wypełnione elektronicznie oraz wydrukowane i podpisane deklaracje uczniowie przekazują wychowawcyAbsolwenci proszeni są o składanie deklaracji do sekretariatu szkoły. 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminów zawodowych znajdują się na stronie CKE

Druki deklaracji do pobrania na stronie: https://zsb.radom.pl/egzaminy/