23 czerwca 2023

Szkoła Branżowa II Stopnia w ZSB

Aktualności

Absolwenci Szkoły Branżowej I Stopnia, zapraszamy do Szkoły Branżowej II Stopnia prowadzonej w systemie zaocznym (co druga sobota i niedziela) w zawodach:

– technik budownictwa

– technik robót wykończeniowych w budownictwie

– technik inżynierii sanitarnej.

Rekrutacja prowadzona jest od 23.06.2023 do 21.07.2023.

Należy złożyć wniosek – plik do pobrania: w wersji edytowalnej (docx); w wersji do druku (pdf)

oraz:

  • trzy zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
  • świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla,
  • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia.