20 września 2019

Uczniowie ZSB wyróżnieni stypendiami

Aktualności

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych wśród stypendystów programu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

Uczestnikami III i IV edycji stypendium w naszej szkole byli uczniowie klas trzecich: Mikołaj Szafrański i Jakub Jaroszek (rok szkolny 2017/2018) – III edycja stypendium oraz Nina Janczyk i Mateusz Rutkowski ( rok szkolny 2018/2019) – IV edycja stypendium.

Mikołaj Szafrański:

 Tematem zadania stypendialnego był projekt budynku wielorodzinnego na terenie działki położonej w Radomiu, przy ul. Warszawskiej. W trakcie całorocznej współpracy stworzona została koncepcja budynku, na podstawie której powstał projekt techniczny, uwzględniający rzut garażu podziemnego, rzut parteru, rzut kondygnacji powtarzalnej, rzut dachu, przekroje przez budynek, elewacje wraz z kolorystyką oraz projekt zagospodarowania terenu. Ponadto uczeń rozwinął swoją wiedzę na temat rysowania wizualizacji architektonicznych, a uczęszczając na kurs rysunku odręcznego – przygotował się do egzaminu wstępnego na wydział architektury. Obecnie jest już naszym absolwentem i w październiku 2019 roku, rozpocznie studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

zobacz prezentację Mikołaja

zobacz projekt Mikołaja

 

Jakub Jaroszek:

 Tematem zadania stypendialnego był projekt budynku usługowo-biurowo-mieszkalnego w zabudowie plombowej, na działce położonej w Radomiu, w obrębie Miasta Kazimierzowskiego. Uczeń zapoznał się z zagadnieniem projektowania obiektów w obrębie strefy konserwatorskiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków, poznał historię Miasta Kazimierzowskiego. Obiekt zaprojektowano w nawiązaniu do istniejących na działkach sąsiednich, z uwzględnieniem wysokości poszczególnych kondygnacji, wyglądu elewacji oraz kształtu dachu. W wyniku udziału w stypendium Jakub poszerzył swoje umiejętności w posługiwaniu się programem AutoCad, zapoznał się z obowiązującymi przepisami i zasadami projektowania w tkance zabytkowej. Obecnie jest naszym absolwentem i w październiku 2019 roku, rozpoczyna studia na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Budownictwa.

zobacz prezentację Jakuba

Nina Janczyk:

 Tematem pracy był projekt zagospodarowania terenu zielonego położonego w dzielnicy Borki w obrębie zalewu, przy ul. Bulwarowej w Radomiu. Nina zaproponowała stworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób starszych, dbających o swój rozwój fizyczny. W projekcie pojawiły się obszary podzielone funkcjonalnie na teren wielofunkcyjnych boisk sportowych, teren placu zabaw dla małych dzieci i skate park oraz siłownia zewnętrzna. Wszystko to połączone ze sobą bezkolizyjnym systemem ścieżek z wydzieloną strefą dla ruchu kołowego. Obecnie uczennica jest w klasie czwartej, ale wiąże swoją przyszłość z kontynuacją nauki na studiach związanych z budownictwem.

zobacz prezentację Niny

Mateusz Rutkowski:

 Praca stypendialna Mateusza łączyła w sobie zagadnienia związane z projektowaniem osiedli budynków jednorodzinnych, stosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystaniem kontenerów morskich jako surowca do budowy domów. Osiedle zostało zaprojektowane na działce przy ul. Grzecznarowskiego w Radomiu. Aby przyczynić się do ochrony środowiska, budynki zaprojektowano z wykorzystaniem surowców wtórnych – kontenerów morskich. Na obiektach zostały zaprojektowane zielone stropodachy oraz szklarnie. Aspekt ekologiczny podkreślają również toalety kompostujące. Całość dopełniają fotowoltaiczne balustrady, okalające budynki w poziomie dachów. W zagospodarowaniu terenu możemy zobaczyć tereny zielone, dominujące wśród wszechobecnej zabudowy sąsiedniej – bloków z „wielkiej płyty”. Obecnie Mateusz jest jeszcze uczniem naszej szkoły i uczęszcza do klasy czwartej. Swoją przyszłość wiąże z wykonywaniem zawodu architekta. W trakcie całorocznej pracy nad stypendium poszerzył znajomość programów komputerowych stosowanych w projektowaniu architektonicznym, zapoznał się z przepisami budowlanymi i zasadami projektowania. Uczeń wiąże swoją przyszłość ze studiami na wydziale architektury. Podczas trwania stypendium rozwinął umiejętność rysowania odręcznego, co można podziwiać w załączonych do prezentacji szkicach.

zobacz prezentację Mateusza

Opiekunem stypendystów w Zespole Szkół Budowlanych w projekcie „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest pani mgr inż. arch. Małgorzata Szkutnik-Kijak

 

Kilka słów o projekcie; ruszyła V edycja:

Celem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadało ono na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. W roku szkolnym 2019/2020 stypendium otrzyma 518 stypendystów w wysokości około 5000 zł.

Uczniowie dzięki otrzymanemu stypendium będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści będą mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.

Dodatkowo stypendyści będą mogli nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Dzięki realizowanemu projektowi na rynek pracy wejdą absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy.

Realizacja projektu pomoże nie tylko uczniom, ale również przyczyni się do zmiany niekorzystnego wizerunku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, stereotypowo odbieranych, jako szkoły dla uczniów z niskimi wynikami w nauce, na placówki atrakcyjne, dla ponadprzeciętnych uczniów ze sprecyzowanymi planami zawodowymi na przyszłość.

Budżet Projektu na 2019/2020 wyniesie 2.892.876.00 zł z czego dofinansowanie UE wyniesie 2.314.300,80 zł. Wkład BP wyniesie 289 287,60 zł a wkład WM wyniesie 289 287,60 zł