Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów

KONFERENCJA: SZTUKA W LITERATURZE - LITERATURA W SZTUCE

Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się szeroko rozumianymi kontekstami, na konferencję "Sztuka w literaturze - literatura w sztuce" organizowaną przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów.

W sobotę, 2 marca 2024 r., o godz. 9.00 w patio Kamienicy Deskurów w Radomiu spotykamy się z miłośnikami literatury i sztuki. Wśród prelegentów są: Luiza Borkowska, Andrzej Ciesielski, Marta Nachyła, dr hab. Anna Spólna, Paulina Szymalak-Bugajska, T(e)AM 3D, czyli Dorota Lewandowska i Joanna Tam, Paweł Lewandowski.

W wystąpieniach ukażą swoje widzenie związków literatury z kinem, teatrem, muzyką, malarstwem - szeroko rozumianą sztuką.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Link do zapisów

Po prelekcjach zapraszamy chętnych na kuratorskie oprowadzanie po wystawie obrazów Jacka Malczewskiego w sąsiadującym Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Głównym partnerem jest Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Pozostali partnerzy to: Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, Mazowiecki Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Muzeum Witolda Gombrowicza, kino Helios w Radomiu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu, T(e)AM 3D.

Dla tych, którzy chcieliby wziąć udział, a nie mogą przyjechać do Radomia, proponujemy obejrzenie konferencji online.


REGIONALNY KONKURS CZYTELNICZY dla szkół ponadpodstawowych

Ideą Regionalnego Konkursu Czytelniczego, organizowanego od wielu lat, jest promowanie pasji czytelnictwa oraz doskonalenie umiejętności czytania, rozumienia i interpretacji tekstu literackiego. Działania konkursowe mają na celu rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży oraz pogłębianie znajomości literatury, a także kształtowanie wrażliwości na piękno słowa. Rozbudzając pasje czytelnicze uczniów, stajemy się alternatywą wobec powszechnej dziś kultury obrazkowej.

Dziękujemy za udział w teście. Finalistów zapraszamy do ostatniego etapu, który odbędzie się 18 kwietnia o godz. 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 12.
Maria Pacholec

WYNIKI TESTU - plik pdf do pobrania
REGIONALNY  KONKURS CZYTELNICZY 2023/24 – wyniki testu  
Lp Nazwisko i imię ucznia   Szkoła   Klasa   Numery wybranych  lektur Nazwisko i imię nauczyciela-              -opiekuna ucznia   Liczba punków   Uwagi
1. Bednarska Marta  IV LO     1 1, 2, 3, 9 Beata Olczykowska      34    finał
2. Borodziuk Błażej  IV LO    1  2, 3, 8 ,9, Monika Łukasiewicz      30
3. Brzeska Zuzanna  IV LO    2  3, 4, 8, 9 Anna Iwańczyk-Górka      30
4.        Chodyra Magdalena IV LO    1 1, 2, 3, 9 Beata Olczykowska       34    finał
5. Chrząszcz Martyna ZSB    3 2, 3, 4, 8 Maria Pacholec       30
6. Czerniawski Maciej  IV LO    3 1, 2, 3, 9 Michał Kański       17
7.        Gajos Alicja  IV LO    1 1, 3, 8,9 Beata Olczykowska       32     finał
8. Gizińska Agnieszka  IV LO    1 1, 2, 3, 9 Agnieszka Sołśnia       26
9. Gliszczyńska Hanna  IV LO    2 1, 3, 9, 10 Agnieszka Kozakiewicz       18
10. Głogowski Mateusz  III LO     2 1, 2, 8, 10 Małgorzata Borudzińska-Frąk        25
11. Goździejewska Antonia  IV LO     1 1, 3, 4, 9 Beata Olczykowska        30
12. Janiszewski Przemysła ZSE     3 2, 5, 9, 10 Bożena Bakinowska-Marchewka        -
13. Jarzyński Jakub III LO    1 1, 5, 9, 10 Marzena Tomczyk-Maciejewska        23
14. Jurczak Maja ZSP    2 5, 8, 9, 10 Małgorzata Holender        -
15. Kazimierczak Jakub ZSE    3 2, 5, 9, 10 Bożena Bakinowska-Marchewka       -
16. Kępa Krzysztof ZSSiH 1, 2, 3, 9 Izabela Tomczyk-Spólna      20
17. Kowal Tomasz  IV LO    2 1, 2, 3, 9, Agnieszka Kozakiewicz       23
18.     Kozłowska Michalina II LO    3 1, 3, 8, 10 Anna Bednarczyk       34     finał
19. Kucharska Malwina IV LO    3 2, 3, 4, 9, Michał Kański       21
20. Kulczycka Magdalena ZSP    2 1, 2, 3, 9 Małgorzata Holender       -
21. Lipiec Milena ZSS-OSiU    2 2, 3, 4, 7 Anna Wajs       16
22. Łukomska Małgorzata IV LO    2 1, 2, 3, 9 Magdalena Jankowska        -
23. Mazur Klaudia VII LO    2 2, 3, 9, 10 Małgorzata Holender       18
24. Minda Zofia  IV LO    3 1, 2, 3, 9  Michał Kański       26
25.     Nalberska Maria II LO    3 1, 3, 4, 7 Anna Bednarczyk       31     finał
26. Nalberska Zofia II LO    1 1, 2, 3, 7 Anna Bednarczyk       30
27.     Pankowska Małgorzata ZSCKR    3 2, 3, 9, 10 Monika Kuc       33     finał
28. Petniak Beata ZSCKR    2 1, 2, 4, 7 Monika Kuc       26
29. Piątek Nikola ZSS-OSiU    2 2, 3, 4, 7 Anna Wajs       26
30. Porębska Laura III LO    1 1, 2, 3, 9 Urszula Saniewska       30
31. Słomka Arletta III LO    2 1, 2, 7, 9 Marzena Tomczyk-Maciejewska       22
32. Stysiek Joanna III LO    2 1, 2, 3, 9 Marzena Tomczyk-Maciejewska       21
33.     Szczepaniak Karolina IV LO    1 2, 3, 8, 9 Monika Łukasiewicz       37    finał
34. Świątek Shelly ZSP    2 1, 4, 8, 7 Maria Pacholec       30
35.     Świątkowska Aniela ZSP    2 1, 2, 7, 8 Małgorzata Holender       34     finał
36. Tatarek Zofia IV LO    3 2, 3, 7, 9 Magdalena Jankowska       19
37. Trzosek Hubert IV LO    2 1, 2, 3, 9 Monika łukasiewicz       17
38. Tyszczuk Maria III LO    1 3, 6, 8, 10 Urszula Staniewska       26
39. Wąsik Antoni ZSE    1 1, 2, 3, 5 Jolanta Olas       17
40.     Wieczorek Roksana IV LO    3 1, 2, 3, 9 Magdalena Jankowska       34     finał
41.     Zając Paulina ZSP    2 1, 2, 3, 7 Małgorzata Holender       32     finał
42. Załęcka Magdalena ZSCKR    2 1, 2, 4, 7 Monika Kuc       -
43.     Zięba Zuzanna IV LO    3 2, 3, 8, 9 Michał Kański       32     finał
44.     Żuk Nikodem ZSE    1 1, 2, 3, 9 Jolanta Olas       35     finał
 
do pobrania - regulamin, karta zgłoszenia, załącznik, lista lektur, charakterystyka zadań
Harmonogram działań konkursowych:
Zgłoszenie
– do 4 lutego 2024 r. (piątek) należy nadesłać lub dostarczyć osobiście zgłoszenie zawierające: nazwę szkoły, nazwiska uczestników z podaną listą czterech lektur, nazwiska opiekunów oraz załącznik regulaminu – adres siedziby radomskiego oddziału SNaP: Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom.
Zgłoszenia zostaną przyjęte i zarejestrowane wyłącznie ze zgodą na upowszechnianie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik).
Etap I
21 lutego 2024 r. (środa), godz. 15.00 w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu (test sprawdzający znajomość wybranych utworów). Do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów. O zakwalifikowaniu osób do drugiego etapu decyduje komisja konkursowa złożona z nauczycieli polonistów i bibliotekarzy.
Etap II
11 kwietnia 2024 (czwartek), godz. 13.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu, ul Piłsudskiego 12 (prezentacje ustne). Czas wypowiedzi 4-5 min.
Kryteria oceny prezentacji: treść wystąpienia - 7 pkt.; kompozycja – 3 pkt.; język – 10 pkt.; pomysł – 5 pkt.; wyraz artystyczny - 5 pkt.
O kolejności miejsc finałowych decyduje suma punktów uzyskanych w obu etapach konkursu. Finaliści konkursu otrzymają dyplomy, a nagrody rzeczowe zostaną przyznane trzem najlepszym uczniom.
Zasady udziału:
- Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
- Niestawienie się ucznia na konkurs w dniu jego przeprowadzania jest równoznaczne z rezygnacją.
- Uczniowie przystępujący do II etapu konkursu obowiązani są okazać legitymację szkolną.
- Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych stopni konkursu.
LISTA LEKTUR:
Benjamin Alire Sáenz Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata
Agatha Christie Śmierć na Nilu
Tadeusz Dołęga-Mostowicz Znachor
Kristin Hannah Firefly Lane
James Patrick Hogan Najazd z przeszłości
Mariusz Koperski Pasja Mateusza
MissElle Kolory krwi. Błękitny mur. Tom 1
Agata Tuszyńska Czarna torebka
William Wharton Ptasiek
Katarzyna Zyskowska Szklane ptaki

Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygraną i idźcie do biblioteki.
Stephen King

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów istnieje już 25 lat.
Siedziba Zarządu Głównego znajduje się w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9.
Skład Zarządu stanowią:
Irmina Warmiak – przewodnicząca
Edyta Malec-Ćwiek – wiceprzewodnicząca
Bożena Czarnecka-Akus – skarbnik
Jarosław Wawak – sekretarz
Małgorzata Boruta  - członek Zarządu

Radomski oddział istnieje od roku 1998.
Obecnie ma siedzibę w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu przy ul. Kościuszki 7.
Zarząd  oddziału stanowią:
Maria Pacholec – przewodnicząca
Elżbieta Zawodnik – wiceprzewodnicząca
Izabela Tomczyk-Spólna – wiceprzewodnicząca
Edyta Malec-Ćwiek – skarbnik
Małgorzata Marzęda – sekretarz

Kontakt: M. Pacholec, tel. 664942571, e-mail: mariola.pacholec@interia.pl