12 listopada 2019

Staż w Niemczech. ERASMUS+

Aktualności

OGŁOSZENIE

 STAŻ W NIEMCZECH 

Zespół Szkół Budowlanych przystępuje do realizacji projektu „Europejskie staże zawodowe drogą do sukcesu” Nr Projektu: 2019-1-PL01-KA102-061663 w ramach Programu Erasmus Plus, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną wybrane do udziału w projekcie będą odbywać praktyczne szkolenie zawodowo językowe w Niemczech.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nauczycielkami: p. Edytą Bochnią, p. Anną Sadal.

Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu realizuje w ramach w ramach Programu Erasmus Plus, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna do Projektu: projekt „Europejskie staże zawodowe drogą do sukcesu”,
Nr Projektu: 2019-1-PL01-KA102-061663

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu z Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu.

W projekcie uczestniczy 80 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych kształcących się w profilu budowlanym. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby rynku europejskiego i lokalnego, stwarzając możliwość przeszkolenia, dokształcenia zawodowego i zdobycia nowych, niezbędnych umiejętności w branży brukarskiej. Projekt ten odpowiada na potrzeby uczniów.

Miejscem realizacji projektu jest Centrum Kształcenia w Magdeburgu. Działania rozpoczną się we wrześniu 2019 roku, a zakończą we sierpniu 2021 roku. Szkolenia będą odbywać się w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia w Magdeburgu przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników Centrum Kształcenia.

Celem głównym projektu jest podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego i wzmacnianie europejskiego wymiaru szkoły. Ważnym aspektem będzie również poznanie europejskich form kształcenia, standardów pracy obowiązujących w niemieckich przedsiębiorstwach, nabycie umiejętności efektywnej organizacji procesu uczenia się, poprawy kompetencji językowych wymaganych do komunikacji na europejskim rynku pracy, podniesienie kulturowej świadomości europejskiej oraz nabycie umiejętności interpersonalnych (kreatywność, praca zespołowa, mobilność, odpowiedzialność).

Udział w projekcie będzie miał długotrwały pozytywny wpływ nie tylko na samych uczestników projektu, ale również na całą placówkę oraz społeczność lokalną.