6 grudnia 2022

Poznajemy historię – Polska w grudniu 1981 r.

Aktualności

W 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego rozpoczynamy cykl lekcji połączonych z filmami opisującymi realia początku lat 80. w Polsce – od poniedziałku do piątku, 12-16 grudnia 2022 r.


Uczniowie wraz z nauczycielami zobaczą filmy związane tematycznie ze stanem wojennym i wezmą udział w zajęciach dydaktycznych w szkolnej sali kinowej (113). Wychowawcy mogą zgłosić chęć udziału uczniów w seansie poprzez
formularz.


Decyduje kolejność zgłoszeń
.

 

Polecamy następujące tytuły:

Śmierć jak kromka chleba, reż. Kazimierz Kutz, 1994, 116 min.

Ostatni prom, reż. Waldemar Krzystek, 1989, 88 min.

Rozmowy kontrolowane, reż. Sylwester Chęciński, 1991, 93 min.

Popiełuszko. Wolność jest w nas, reż. Rafał Wieczyński, 2009 r., 150 min.

80 milionów. Numer stulecia, reż. Waldemar Krzystek, 2011, 102 min.

Autsajder, reż. Adam Sikora, 2018, 93 min.

Żeby nie było śladów, reż. Jan P. Matuszyński, 2021 r., 160 min.

Uczestnicy spotkań zobaczą również film dokumentalny pt.: 13 grudnia. Internowana młodość (25 minut).

„Zamiarem twórców stanu wojennego z gen. Jaruzelskim na czele było zdławienie „Solidarności” – wolnego, legalnego związku zawodowego, a w rzeczywistości wielomilionowego ruchu społecznego o charakterze antysystemowym. Najpierw internowano (aresztowano) osoby, które – według władz komunistycznych – były najbardziej niebezpieczne. Nazwiska wielu z nich skrupulatnie były gromadzone przez ponad rok, niektóre osoby trafiły do spisów przeznaczonych do zatrzymania niedługo przed ogłoszeniem stanu wojennego. Internowani zostali przywódcy krajowych i regionalnych władz „S”, wybijający się działacze, ludzie różnych zawodów na różnych szczeblach. Wśród internowanych znaleźli się przedstawiciele organizacji studenckich głównie NZS, zdarzali się licealiści i to niepełnoletni.”
(źródło: Muzeum Historii Polski)

Zainteresowanych zapraszamy do:

 

źródło grafiki: flickr.com, autor: Karwik