13 grudnia 2021

Stan wojenny 1981 – poznajemy historię

Aktualności

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego rozpoczynamy cykl lekcji połączonych z filmami opisującymi realia początku lat 80. w Polsce.

 

Uczniowie wraz z nauczycielami zobaczą filmy związane tematycznie ze stanem wojennym i wezmą udział w zajęciach dydaktycznych w szkolnej sali kinowej (113). Wychowawcy mogą zgłosić chęć udziału uczniów w seansie: formularz. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Polecamy następujące tytuły:

Śmierć jak kromka chleba, reż. Kazimierz Kutz, 1994.

Ostatni prom, reż. Waldemar Krzystek, 1989.

Rozmowy kontrolowane, reż. Sylwester Chęciński, 1991.

80 milionów. Numer stulecia, reż. Waldemar Krzystek, 2011.

Autsajder, reż. Adam Sikora, 2018.

 

 

„Zamiarem twórców stanu wojennego z gen. Jaruzelskim na czele było zdławienie „Solidarności” – wolnego, legalnego związku zawodowego, a w rzeczywistości wielomilionowego ruchu społecznego o charakterze antysystemowym. Najpierw internowano (aresztowano) osoby, które – według władz komunistycznych – były najbardziej niebezpieczne. Nazwiska wielu z nich skrupulatnie były gromadzone przez ponad rok, niektóre osoby trafiły do spisów przeznaczonych do zatrzymania niedługo przed ogłoszeniem stanu wojennego. Internowani zostali przywódcy krajowych i regionalnych władz „S”, wybijający się działacze, ludzie różnych zawodów na różnych szczeblach. Wśród internowanych znaleźli się przedstawiciele organizacji studenckich głównie NZS, zdarzali się licealiści i to niepełnoletni.”
(źródło: Muzeum Historii Polski)

 

Zainteresowanych zapraszamy do: