12 stycznia 2024

SPRZĘT ZA PUSZKI – dzięki uczniom i nauczycielom w ZSB mamy kolejny sprzęt na lekcje wf-u

Aktualności

Sprzęt sportowy za puszki to akcja, dzięki której zakupimy sprzęt sportowy dla szkoły. Właśnie dzięki temu szkoła wzbogaciła się o worek treningowy oraz piłki, które wykorzystywane są na lekcjach wychowania fizycznego.

Zachęcamy do udziału!

Wystarczy przynieść zużyte puszki, zgnieść je i wrzucić do pojemników przeznaczonych do recyklingu oraz pudełek kartonowych znajdujących się przy wejściu głównym, przy sklepiku szkolnym, na warsztatach szkolnych i przy gabinecie WF. Zapraszamy do udziału uczniów, nauczycieli, wszystkich innych pracowników szkoły i każdego, kto chce wspierać naszą szkołę. Dziękujemy.

ZBIERAMY DALEJ! A w nowym roku kalendarzowym zakupimy kolejny sprzęt sportowy na lekcje wychowania fizycznego!

Akcję koordynują nauczyciele wychowania fizycznego: p. Maciej Jachimkowski i p. Jacek Wydra.