Rodzice

Rada rodziców

Beata Starzyk - przewodnicząca
Krzysztof Petrzak - zastępca
Agnieszka Pałczyńska
Wioletta Gorzewska
Małgorzata Biernacka
Robert Rogalski