17 maja 2021

Rekrutacja – nabór 2021/2022

Rekrutacja

Planowany nabór na rok 2021/2022


Drodzy Kandydaci do klas pierwszych w ZSB!

Można logować się i wypełniać wnioski TUTAJ – na stronie internetowej, która wspomaga rekrutację do szkół ponadpodstawowych Gminy Miasta Radomia.


TECHNIKUM:

– technik budownictwa

– technik budowy dróg

– technik geodeta

– technik ochrony środowiska

– technik inżynierii sanitarnej

– technik robót wykończeniowych w budownictwie

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:

– stolarz

– murarz-tynkarz

– monter sieci i instalacji sanitarnych

– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.


Zapraszamy ósmoklasistów do zapoznania się z ofertą szkoły.

FILM: Poznaj zawody

FILM: Wirtualny spacer

FILM: Oferta, zawody

FILM: Film animowanySkładane dokumenty:

– wydruk z systemu e-naboru,

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

– wynik egzaminu ósmoklasisty,

– trzy fotografie podpisane na odwrocie,

– zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły),

– karta zdrowia ucznia.

 

Punktowane przedmioty:

– język polski,

– język obcy,

– matematyka,

– technika (lub pokrewne).