28 grudnia 2022

REGIONALNY KONKURS CZYTELNICZY dla szkół ponadpodstawowych

Aktualności

Zapraszamy Wszystkich do udziału w kolejnej edycji REGIONALNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO dla szkół ponadpodstawowych!


Ideą Regionalnego Konkursu Czytelniczego, organizowanego od wielu lat, jest promowanie pasji czytelnictwa oraz doskonalenie umiejętności czytania, rozumienia i interpretacji tekstu literackiego. Działania konkursowe mają na celu rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży oraz pogłębianie znajomości literatury, a także kształtowanie wrażliwości  na piękno słowa. Rozbudzając pasje czytelnicze uczniów, stajemy się alternatywą wobec powszechnej dziś  kultury obrazkowej.


Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych z Radomia i powiatu radomskiego.

Reprezentanci szkół mają za zadanie przeczytać cztery powieści z wybranego zestawu konkursowej listy lektur.


Lista lektur do I i II etapu:

 1. Jane Austin Rozważna i romantyczna
 2. Mary Berg  Pamiętnik Mary Berg
 3. Agatha Christie Nie zostało już nikogo (Nie było już nikogo)
 4. Jacek Dehnel Lala
 5. Grażyna Jeromin-Gałuszka  Skradzione lato
 6. Daniel Keyes Kwiaty dla Algernona
 7. Radek Rak  Agla. Alef
 8. Katarzyna Ryrych  Lato na Rodos
 9. Magdalena Wala  Duchy kurhanów
 10. Andy Weir Projekt Hail Mary

PLIKI DO POBRANIA:


Charakterystyka zadań konkursowych:

 I etap

Uczestnicy konkursu rozwiązują test ze znajomości wybranych utworów.

II etap (finał)

Zwycięzcy I etapu wybierają spośród zgłoszonych przez siebie czterech książek jedną, którą zaprezentują w wypowiedzi ustnej. Wygłoszona z pamięci wypowiedź nie może trwać dłużej niż 5 minut. Prezentacja wybranego tekstu może mieć formę scenki, dramy, monologu, prezentacji z użyciem rekwizytów i środków audiowizualnych.


Harmonogram działań konkursowych:


Zgłoszenie zawierające nazwę szkoły, nazwiska uczestników z podaną listą czterech lektur, nazwiska opiekunów oraz załącznik regulaminu należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 3 marca 2023 (piątek) na adres siedziby radomskiego oddziału SNaP: Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom. Zgłoszenia zostaną przyjęte i zarejestrowane wyłącznie ze zgodą na upowszechnianie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik).


Etap I9 marca 2023 r. (czwartek), godz. 15.00 w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu (test sprawdzający znajomość wybranych utworów).

Do drugiego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.

O zakwalifikowaniu osób do drugiego etapu decyduje komisja konkursowa złożona z nauczycieli polonistów i bibliotekarzy.


Etap II18 kwietnia 2023 (wtorek), godzina 12.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu, ul. Piłsudskiego 12 (prezentacje ustne).  

Czas wypowiedzi: 4-5 min.


Kryteria oceny prezentacji:

· treść wystąpienia – 7 pkt.

· kompozycja – 3 pkt.

· język – 10 pkt.

· pomysł – 5 pkt.

· wyraz artystyczny – 5 pkt.


O kolejności miejsc finałowych decyduje suma punktów uzyskanych w obu etapach konkursu. Finaliści konkursu otrzymają dyplomy, a nagrody rzeczowe zostaną przyznane trzem najlepszym uczniom.


Zasady udziału:

 1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. 
 2. Niestawienie się ucznia na konkurs w dniu jego przeprowadzania jest równoznaczne z rezygnacją.
 3. Uczniowie przystępujący do II etapu konkursu obowiązani są okazać legitymację szkolną. 
 4. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych stopni konkursu. 


Uwagi końcowe: 

Prace uczestników (testy) po roku (od daty zakończenia konkursu) będą niszczone.


Organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział Radom
koordynatorzy:

Elżbieta Zawodnik, tel. 607512357, mail: zawela1@onet.eu

Izabela Tomczyk-Spólna, tel. 792070431, mail: izatomspolna@o2.pl

Maria Pacholec – tel. 664942571, mail: mariola.pacholec@interia.pl


Partnerzy: Miejska Biblioteka Publiczna