21 marca 2022

PROinGEO – Zawodowiec w geodezji

Aktualności

„PROinGEO – Zawodowiec w geodezji”


AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU:

  

30.03.2022: Wizyta szkoleniowa w Danii trwa. A już w maju w ślady nauczycieli pójdą uczniowie kierunku TECHNIK GEODETA, dla których Green Academy zorganizuje praktyki zawodowe. Będą miały charakter innowacyjny, a zastosowane metody i technologie pozwolą na zdobycie nowych umiejętności w zakresie geodezji – niezbędnych na europejskim rynku pracy.

29.03.2022: Kolejny dzień realizacji projektu, podczas którego nauczycielki kierunku TECHNIK GEODETA w ZSB w Radomiu: p. Joanna Kotkowska, p. Agnieszka Redman i p. Paulina Zając obserwują pracę w Green Academy w Danii.

28.03.2022: Nauczycielki geodezji rozpoczęły job shadowing w Danii. Zdobyte doświadczenia wykorzystają w swojej pracy z uczniami w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu. Czekamy na dalsze relacje.


„PROinGEO – Zawodowiec w geodezji”

 

dla uczniów i nauczycieli Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu, numer: 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 realizowany w okresie 31.12.2021 – 31.12.2022 w ramach programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, sektor Kształcenia i szkolenia zawodowego przez Fundację Rozwoju i Innowacji WIR w porozumieniu z Zespołem Szkół Budowlanych w Radomiu.

 

Projekt nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 realizowany jest przez Fundację Rozwoju i Innowacji WIR w porozumieniu z Zespołem Szkół Budowlanych w Radomiu. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Erasmus+ na podstawie umowy nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000033945 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie.

 

Głównymi celami projektu jest zwiększenie, jakości kształcenia zawodowego uczniów, wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu praktyk zawodowych, rozwój zawodowy i osobisty uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu oraz rozwój kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz potencjału cyfrowego 26 uczniów i 3 nauczycieli.

 

1. Projekt skierowany jest do:
– 26 uczniów i uczennic, którzy w roku szkolnym 2021/2022, kształcą się w 3. klasie Technikum Geodezyjnego w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu;
– 3 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych, kształcących na kierunku Technik Geodeta w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu.

 

2. Głównymi działaniami projektu będą:
dla uczniów: 2-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Danii.
dla nauczycieli: tygodniowa obserwacja pracy w Danii.

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny.
W przypadku dodatkowych pytań – Koordynator Projektu Anna Piszczek tel. 500 133 504

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są TUTAJ.