28 sierpnia 2020

Bezpieczeństwo w szkole (procedury COVID-19)

Aktualności
Zarządzenie nr 5/20 Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego sposób realizacji zadań w Szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu w czasie epidemii.

Procedura postępowania nauczyciela na wypadek wystąpienia u ucznia przebywającego w szkole infekcji dróg oddechowych, sugerujących możliwość zakażenia wirusem COVID-19


Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej:


Przydatne materiały o SARS-CoV-2

Warto zapoznać się z komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

MUSISZ WIEDZIEĆ:

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

FILM – Co musisz wiedzieć o koronawirusie