31 sierpnia 2022

Podziekowania dla Dyrekcji (2002-2022)

Aktualności

31 sierpnia 2022 roku nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz przedstawiciele rodziców uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu podziękowali Pani Dyrektor Jolancie Skoczylas oraz Pani Wicedyrektor Lidii Staniszewskiej, które odchodzą na emeryturę, a przez ostatnie dwadzieścia lat współkierowały Szkołą. Rada Pedagogiczna podziękowała również Pani Wicedyrektor Agnieszce Taborek oraz Pani Kierownik Warsztatów Szkolnych Katarzynie Trybule, które po latach współkierowania placówką przekazały swoje stanowiska następcom.


Dziękujemy za serdeczność, przyjaźń, otwartość, wsparcie i dawanie poczucia bezpieczeństwa w codziennej pracy. Doceniamy trud włożony w zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju zarówno uczniów jak nauczycieli. Dziękujemy za odpowiedzialne kierowanie Zespołem Szkół Budowlanych.


Mamy wielkie szczęście, że Panie: Jolanta Skoczylas, Lidia Staniszewska, Agnieszka Taborek, Katarzyna Trybuła i Maria Świerczyńska, które kierowały Zespołem Szkół Budowlanych przez ostatnie dekady, łączyły wykonywanie swoich codziennych obowiązków z pasją.


Z wyrazami szacunku Społeczność Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu