1 kwietnia 2022

Planowany nabór i Dzień Otwarty

Aktualności

ZAPRASZAMY PRZYSZŁYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

Planowany nabór 2022/2023:
TECHNIKUM
– technik geodeta
– technik budownictwa
– technik budowy dróg
– technik ochrony środowiska
– technik inżynierii sanitarnej
– technik robót wykończeniowych w budownictwie
– technik dekarstwa
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
– dekarz
– murarz-tynkarz
– monter sieci i instalacji sanitarnych
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– stolarz
WYMAGANE DOKUMENTY:
– wydruk z systemu e-naboru,
– kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty,
– 3 fotografie (podpisane na odwrocie),
– zaświadczenia lekarskie o przydatności do zawodu po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły.
PUNKTOWANE PRZEDMIOTY:
– język polski,
– język obcy,
– matematyka,
– technika (lub pokrewne).

Dzień Otwarty: piątek, 1 kwietnia 2022 r.

  

Dzień Otwarty w ZSB w Radomiu, 1 kwietnia 2022 r., cieszył się dużą popularnością wśród ósmoklasistów. Odwiedziło nas kilkuset uczniów podstawówek z Radomia i okolic, niektórzy przyszli z rodzicami lub nauczycielami.

 

Goście mieli okazję obejrzeć pracownie, również na warsztatach, sprawdzić działanie urządzeń i narzędzi specjalistycznych, obserwować sterowanie dronem i drukarki 3D, obejrzeć filmy w sali kinowej, odwiedzić hale sportowe i zobaczyć pokazy zapaśnicze oraz porozmawiać z uczniami i nauczycielami Budowlanki.

Wywiady z uczestnikami Dnia Otwartego możemy wysłuchać na sronie Radio Plus Radom


zobacz wszystkie filmy


Zawody budowlane, jak podają wyniki badań rynku, są bardzo potrzebne i nieźle płatne, a uczelnie kształcące w kierunkach związanych z budownictwem nie narzekają na brak chętnych z najlepszymi wynikami. Wniosek: budowlanka to dobry wybór na przyszłość!


Dla każdego dużego państwa bardzo ważne są wyniki sektora budowlanego – to on generuje bardzo duże wpływy z podatków oraz wspomaga zatrudnienie często w ubogich regionach, często w grupach niskowykwalifikowanej kadry robotniczej.

 

Z tego względu przedsiębiorstwa remontowo-budowlane często stanowią bardzo ważny element krajobrazu na rynku pracy. Firmy budowlane przeważnie zatrudniane są przy tak istotnych pracach jak tworzenie nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej w ubogiej gminie, renowacja szkoły podstawowej, budowanie autostrad czy remontowanie tras ekspresowych w kraju, renowacji dworców kolejowych i powiększanie lotniczych – wszystko to ma kolosalne znaczenie.

 

W budowanych przez tysiące pracowników galeriach handlowych zatrudnienie znajdują setki i tysiące pracowników. W ten sposób gospodarki, w których buduje się dużo i nowocześnie, poniekąd samodzielnie napędzają się i poprzez ten pęd właśnie utrzymują niesamowite wyniki makroekonomiczne.

 

(źródło: „Gospodarcze znaczenie budownictwa”, all-met . pl)