3 grudnia 2019

Pierwsza pomoc ratuje życie

Aktualności

Uczniowie pierwszych klas zdobyli dziś praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia. Stało się tak dzięki szkoleniu, w którym wzięli udział. Pozwoliło im to oswoić się z sytuacjami wymagającymi szybkiej i właściwej pomocy oraz dało możliwość nauczenia się właściwego postępowania z osobą wymagającą natychmiastowej pomocy przedmedycznej.

Pierwszoklasiści wykonywali ćwiczenia na profesjonalnych fantomach oraz z użyciem defibrylatora AED. Ćwiczyli ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej oraz udzielenie pomocy noworodkowi w przypadku zadławienia. Zajęcia prowadził ratownik medyczny z firmy Deltamed.

Polecamy wszystkim, by nauczyć się udzielania pierwszej pomocy – szczegóły znajdziecie np. na stronie Społecznego Stowarzyszenia Ratowniczego: http://ratownicy.com.pl/pomoc.html

I warto pamiętać, że:
„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Kodeks karny art. 162.