14 marca 2023

Pani Paulina Zając, nauczycielka ZSB w Radomiu, wyróżniona w konkursie „Zawodowiec Roku 2022”

Aktualności

Pani Paulina Zając, nauczycielka geodezji w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu, została wyróżniona w konkursie „Zawodowiec Roku 2022” organizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz KGHM Polska Miedź.

Nagrodą tą zostają wyróżnieni nauczyciele ze szkół branżowych, techników, szkół policealnych, którzy wyróżniają się pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem, a także wspierają uczniów w rozwijaniu ich zawodowych zainteresowań.


Na gali konkursu obecni byli najlepsi nauczyciele z poszczególnych branż ze szkół z całej Polski oraz przedstawiciele organizatorów konkursu: Sekretarz Stanu w MEiN Marzena Machałek, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot oraz Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Paweł Poszytek. 


Tytuł zawodowca roku mógł otrzymać nauczyciel, który:
– jest zaangażowany i z pasją prace z młodzieżą,
– wspiera zainteresowania zawodowe uczniów, 
– cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, 
– posiada szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w obszarze kształcenia zawodowego,
– wprowadza autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne w obszarze kształcenia zawodowego,
– współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w szczególności z pracodawcami)
– dba o swój rozwój zawodowy.


Do I edycji konkursu napłynęło 537 zgłoszeń w 62 dziedzinach. Komisja konkursowa oceniała je według 5 kryteriów. Ostatecznie wyróżnienia i tytuły laureatów przyznano 118 nominowanym w 52 dziedzinach.