13 marca 2019

Pani Dyrektor wśród absolwentów

Aktualności

Pani Jolanta Skoczylas, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, Pani Ewa Skiba, zastępczyni prezydenta Starachowic, oraz Pan Grzegorz Adamus, prezes firmy budowlanej Budromost byli gośćmi kolejnego spotkania z okazji 100-lecia naszej szkoły.

To absolwenci ZSB w Radomiu, którzy ukończyli szkołę w roku 1980. Ze zgromadzonymi uczniami podzielili się wspomnieniami o szkole, o swoim wychowawcy panu Ryszardzie Smoleniu i o nauczycielach, m.in. o panu Aleksandrze Sawickim – twórcy niezapomnianego zespołu Kamerton, do którego należeli wszyscy troje uczestnicy spotkania. – To szkoła, która kształtuje charaktery – można było usłyszeć podczas rozmowy. Dumni z tego, że ukończyli Budowlankę, goście powiedzieli, że z niecierpliwością czekają na październikowe uroczystości związane z Jubileuszem Szkoły i Zjazdem Absolwentów.