11 października 2022

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Aktualności

Kolejna edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych przed nami. Jeśli chcesz wziąć udział w tym prestiżowym konkursie i wygrać przyszłość na studiach budowlanych oraz wiele innych nagród, to zgłoś się.

do 21 października 2022 r. – zgłoszenie chęci udziału w eliminacjach szkolnych za pośrednictwem librusa do Przewodniczącego Komitetu Szkolnego OWiUB – p. BARTOSZ MAZUR

28 października 2022 r., godz. 11.00, Sala Konferencyjna – przeprowadzenie zawodów szkolnych pierwszego stopnia w ZSB

DLACZEGO WARTO:

  • Indeks Uczelniany – maksymalna liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kierunku budownictwo na wielu prestiżowych polskich uczelniach m.in. Politechnice Krakowskiej, SGGW, Politechnice Warszawskiej,
  • zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego zgodnej z programem olimpiady,
  • oceny celujące końcoworoczne z przedmiotów zawodowych zgodnych z programem olimpiady,
  • dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.

Jesteś zainteresowany udziałem w Olimpiadzie? Chcesz się sprawdzić? Chcesz rozwinąć skrzydła?
Wystarczy, że chęć udziału zgłosisz Komitetowi Szkolnemu OWiUB.
Komitet Szkolny OWiUB:
Bartosz Mazur
Małgorzata Górka-Nagrocka
Joanna Kotkowska
Maciej Rokicinski