12 lutego 2019

Oddawanie krwi

Aktualności

46 osób oddało 20700 ml krwi pełnej podczas zorganizowanej w Zespole Szkół Budowlanych zbiórki krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tak trzymać!
http://www.rckik.radom.pl/