12 czerwca 2019

Nasi uczniowie w programie Erasmus+ 2019

Aktualności

Zespół Szkół Budowlanych realizuje w latach 2018/2020 projekt „Międzynarodowa mobilność inwestycją w przyszłość” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048241 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W projekcie uczestniczy 84 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych kształcących się w profilu budowlanym. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby rynku europejskiego i lokalnego, stwarzając możliwość przeszkolenia, dokształcenia zawodowego, poznania systemu dualnego w szkolnictwie zawodowym oraz zdobycia nowych niezbędnych  umiejętności w branży brukarskiej.

Działania rozpoczęły się we wrześniu 2018 roku, a zakończą w sierpniu 2020 roku. Szkolenia  odbywają się  w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Budowlanego przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod. Celem głównym projektu jest poznanie innowacyjnych technologii i rozwiązań zawodowych w obszarze zagospodarowania ciągów komunikacyjnych oraz podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników procesu kształcenia zawodowego. Ważnym aspektem jest również poznanie europejskich form kształcenia,  standardów pracy obowiązujących w niemieckich przedsiębiorstwach, nabycie umiejętności efektywnej organizacji procesu uczenia się, poprawy kompetencji językowych wymaganych do komunikacji na europejskim rynku pracy,  podniesienie kulturowej świadomości europejskiej oraz nabycie umiejętności interpersonalnych (kreatywność, praca zespołowa, mobilność, odpowiedzialność).

Udział w projekcie ma długotrwały pozytywny wpływ nie tylko na samych uczestników projektu, ale również na całą placówkę oraz społeczność lokalną. Wartością dodaną projektu jest nawiązanie kontaktów z firmami i przedsiębiorcami niemieckimi, co może w przyszłości zwiększyć szansę na znalezienie pracy w krajach Unii Europejskiej.

Uczestnicy otrzymają dokument Europass Mobility, potwierdzający nabyte umiejętności i kwalifikacje. Rangę dokumentu podnosi fakt, iż jest on wydany przez Agencję Narodową Europass  Mobility, a także przez instytucję przyjmującą. Dokument ten wydawany jest w dwóch językach, polskim i obcym, co umożliwia mobilność zawodową szczególnie na rynkach europejskich.