22 września 2022

Nagroda dla Pani Pauliny Zając, nauczycielki ZSB w Radomiu

Aktualności

Pani Paulina Zając, nauczycielka technikum geodezyjnego w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu, otrzymała wyróżnienie za pracę konkursową „Rozwijanie u uczniów kompetencji przyszłości” w konkursie „Innowacyjne metody pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego„. Gratulujemy!

Organizatorami konkursu byli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa.