rok szkolny 2023/2024

Nabór

nabór

Rekrutacja - rok szkolny 2023/2024

TECHNIKUM (5-letnie)
z językiem angielskim, niemieckim i angielskim zawodowymi oraz rozszerzoną matematyką
 • - technik budownictwa - więcej  plakat
 • - technik dekarstwa - więcej plakat
 • - technik geodeta - więcej plakat
 • - technik ochrony środowiska - więcej plakat
 • - technik inżynierii sanitarnej - więcej plakat
 • - technik robót wykończeniowych w budownictwie - więcej plakat
 • - technik budowy dróg - więcej plakat
 
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA (2-letnia)
 • - technik budownictwa - więcej plakat
 • - technik robót wykończeniowych w budownictwie - więcej plakat
 • - technik inżynierii sanitarne - więcej plakat

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • - wydruk z systemu e-naboru,
 • - kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty,
 • - 3 fotografie (podpisane na odwrocie),
 • - zaświadczenia lekarskie o przydatności do zawodu po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY:
 • - język polski,
 • - język obcy,
 • - matematyka,
 • - technika (lub pokrewne).

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

zapasy - styl klasyczny