rok szkolny 2022/2023

Nabór

nabór

Planowany nabór na rok 2022/2023


TECHNIKUM

- technik geodeta

- technik budownictwa

- technik budowy dróg

- technik ochrony środowiska

- technik inżynierii sanitarnej

- technik robót wykończeniowych w budownictwie

- technik dekarstwa

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

- dekarz

- murarz-tynkarz

- monter sieci i instalacji sanitarnych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- stolarz

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- wydruk z systemu e-naboru,

- kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty,

- 3 fotografie (podpisane na odwrocie),

- zaświadczenia lekarskie o przydatności do zawodu po zakwalifikowaniu ucznia do szkoły.

 

PUNKTOWANE PRZEDMIOTY:

- język polski,

- język obcy,

- matematyka,

- technika (lub pokrewne).

 

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

zapasy - styl klasyczny