11 marca 2019

Mobilni w Europie. Doradztwo zawodowe.

Aktualności

W ramach działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, 11 marca gościliśmy w naszej szkole Pana Janusza Wojcieszka-Łysia – Doradcę EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Radomiu, który wygłosił wykład dla młodzieży pt. Mobilni w Europie. Prelekcja dotyczyła podejmowania pracy i nauki za granicą oraz specyfiki rynku pracy w krajach UE, a także prognoz dotyczących zapotrzebowania na specjalistów określonych branż gospodarki. Serdecznie dziękujemy!