16 marca 2024

Międzyszkolny konkurs fotograficzny „Ulicami Radomia”

Aktualności

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu.

Regulamin Międzyszkolnego konkursu fotograficznego „Ulicami Radomia”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Ma charakter otwarty, bezpłatny i udział w nim może wziąć każdy zainteresowany.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie fotografii, krótkiego opisu krajoznawczego wybranego miejsca lub obiektu oraz wypełnienie i przekazanie czytelnie podpisanej Karty Zgłoszenia, której formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.

Uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę w formie odbitki fotograficznej. Fotografie oceniać będzie komisja konkursowa. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w Zespole Szkół Budowlanych im Kazimierza Wielkiego w Radomiu. Termin zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.

Szczegóły w regulaminie konkursu – pobierz.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA