10 marca 2019

MIASTO PRZYSZŁOŚCI

Aktualności

Mateusz Rutkowski z klasy 3tb2 jest jednym z czterech laureatów ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych „MIASTO PRZYSZŁOŚCI”.

W nagrodę otrzymał zaproszenie na praktykę badawczo-rozwojową w Katedrze Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz zaproszenie do udziału w rekrutacji na studia inżynierskie na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, a także certyfikat potwierdzający udział w konkursie.

Konkurs zorganizowany przez Katedrę Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej ma na celu propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju współczesnych idei urbanistycznych oraz refleksji nad funkcjonowaniem struktur funkcjonalno-przestrzennych współczesnych miast.