14 kwietnia 2022

Filmowa środa w ZSB

Aktualności

Filmowa środa, 13 kwietnia 2022 r.

Tuż przed świętami wielkanocnymi w naszej szkole odbył się szereg wydarzeń  związanych z filmem. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w zajęciach edukacyjnych i seansach. Program składał się z dwóch części.

W pierwszej wyświetlone zostały filmy tematycznie związane z okresem wielkanocnym, a druga część to noc filmowa pt. „Filmowe gry z widzem”. Znalazly się w niej przykłady realizacji, w których twórcy  różnych gatunków w ciekawy sposób operują językiem filmowym.

Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji na temat początków kina, rozwoju gatunków i sposobów budowania filmowych opowieści.  Seanse podsumowane były rozmowami, które pozwoliły uczestnikom zrozumieć język filmu, odkryć zastosowane techniki i artystyczne środki wyrazu, skonfrontować fabułę z treścią utworów literackich będących podstawą  adaptacji, zapoznać się z wizerunkami twórców.