3 października 2021

Konkurs

Uczniowie


Miłośnicy języka angielskiego w naszej szkole mają okazję zgłosić się do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH HIGH FLIER do dnia 29 listopada 2021 roku.

Konkurs odbędzie się 9 grudnia 2021 r. o godzinie 13.00 w macierzystych szkołach uczniów. Jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs będzie testem wielokrotnego wyboru. Materiał językowy ujęty w testach konkursowych uwzględnia wymagania określone podstawą programową.

Zgłoszenia przyjmują nauczycielki języka angielskiego p. Anna Król oraz p. Izabela Jagiełło – Borowska.
Czekamy na Wasze zgłoszenia!!!