22 listopada 2022

KONKURS NA KALENDARZ ADWENTOWY (Adventskalender)

Aktualności

REGULAMIN KONKURSU NA KALENDARZ ADWENTOWY (Adventskalender)


Kalendarz adwentowy to tradycja, zgodnie z którą dzieci w Niemczech 1 grudnia otrzymują kalendarz z 24 okienkami/przegródkami, zawierającymi drobne niespodzianki. Okienka są ponumerowane i każdego dnia dziecko może otworzyć tylko jedno okienko. Kalendarz ma umilić dzieciom czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.I. Adresaci Konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas Technikum Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu.


II. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu są nauczyciele języka niemieckiego w ZSB w Radomiu.


III. Cele Konkursu

 1. popularyzacja języka niemieckiego,
 2. rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Niemiec,
 3. motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,
 4. pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości,
 5. rozwijanie uzdolnień plastycznych, manualnych,
 6. zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.


IV. Zasady ogólne

 1.  Przedmiotem Konkursu są prace przestrzenne – kalendarz adwentowy (Adventskalender) wykonane samodzielnie.
 2. Każda praca powinna zawierać 24 ponumerowane okienka (przegródki, pojemniczki, drzwiczki) z niespodziankami (słodycze, drobne przedmioty, obrazki, słówka, zwroty, zadania do wykonania).
 3. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
 4. Uczestnicy Konkursu przynoszą Organizatorowi wykonane prace do 6 grudnia 2022 roku.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania prac na stronie szkoły/ szkolnym profilu Facebook lub/i na wystawie w szkole.


V. Zasady szczegółowe

 1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, z dowolnych materiałów, w dowolnym formacie.
 2. Kryteria oceniania:
 3. zgodność pracy z podanymi wymaganiami,
 4. pomysłowość i oryginalność pracy,
 5. estetyka i technika wykonania pracy.
 6. dodatkowym atutem będzie wykorzystanie w pracy języka niemieckiego.
 7. Każdy autor może zgłosić tylko jedną pracę.
 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


VI. Terminy

 1. Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora uczestnicy Konkursy dostarczają do dnia 6 grudnia br. Prace powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą autora pracy.
 2. Organizator informuje o wynikach Konkursu do dnia 16 grudnia.
 3. Zwycięzcy Konkursu za zajęcie najwyższych miejsc uzyskają dyplomy. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają ocenę celującą z języka niemieckiego.


VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo opisane prace.
 2. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieuregulowanych regulaminem, decyzję podejmuje Organizator.