14 czerwca 2023

KONKURS  FOTOGRAFICZNY Pomniki i symbole Radomia

Aktualności

Dziękujemy  wszystkim uczestnikom za udział w KONKURSIE  FOTOGRAFICZNYM „Pomniki i symbole Radomia.  Prace oddało 30 uczniów, 2 nie zostały wzięte pod uwagę z powodu nieodpowiedniego formatu zdjęć. Komisja Konkursowa przyznała trzy równorzędne I miejsca oraz trzy  wyróżnienia:

I miejsce –  Anna Nogalska  ZSCKR w Radomiu

I miejsce  –  Anastazja Popławska  ZSCKR w Radomiu

I miejsce  –  Wiktor Zbroś  ZSB w Radomiu

Wyróżnienia:

Amelia Jedlikowska  ZSB w Radomiu,

Amelia Krok ZSB w Radomiu,

Patrycja Poterała ZSB w Radomiu

 Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Komisja w składzie: p. Dyrektor Anna Kuś, Ilona Jaworska, Urszula  Lutka, Beata Majewska, Iwona Nabzdyk

 Nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać  na parterze w gablotach koło sekretariatu.