Rok szkolny 2023/2024

Kalendarz

kalendarz

TerminDziałania
04 września 2023r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
13 września 2023r.Rada Pedagogiczna
11-15 września 2023r.Zebrania z rodzicami
13 października 2023r.Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
14 października 2023r. (piątek)Święto Komisji Edukacji Narodowej
25 października 2023r. (środa)Dzień otwarty szkoły
01 listopada 2023r. Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10 listopada 2023r
Akademia z okazji Święta Niepodległości
Ślubowanie klas pierwszych
11 listopada 2023r.Święto Odzyskania Niepodległości
13-17 listopada 2023r.Zebrania z rodzicami
Powiadamianie o grożących ocenach niedostatecznych na I półrocze
Październik/listopad 2023r.Próbny egzamin z kwalifikacji zawodowych
22 listopada 2023r. (środa)Dzień otwarty szkoły
11-15 grudnia 2023r.Wystawianie ocen śródrocznych
19 grudnia 2023r.Rada klasyfikacyjna
20 grudnia 2023r.Rada Plenarna
21 grudnia 2023r.Spotkania wigilijne
22 grudnia 2023rDodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23 grudnia 2023r. -
31 grudnia 2023r.
Zimowa przerwa świąteczna
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)
01 stycznia 2024r.Nowy Rok
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
06 stycznia 2024r.Święto Trzech Króli
08-12 stycznia 2024r.Zebrania z rodzicami
09-10 stycznia 2024r.Egzamin z kwalifikacji zawodowych (2 dni wolne od zajęć dydaktycznych)
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230.).
15-28 stycznia 2024rFerie zimowe
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.)
02 lutego 2024r.Studniówka
Marzec 2024rSzkoleniowa Rada Pedagogiczna
Marzec 2024rRekolekcje Wielkopostne
20 marca 2024r. (środa)Dzień otwarty szkoły
28 marca-2 kwietnia 2024rWiosenna przerwa świąteczna
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)
Kwiecień 2024r.Próbny egzamin z kwalifikacji zawodowych
15-19 kwietnia 2024r.Wystawianie ocen rocznych w klasach maturalnych
22 kwietnia 2024r.Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
24 kwietnia 2024r. (środa)Dzień otwarty szkoły
25 kwietnia 2024r.Plenarna Rada Pedagogiczna
26 kwietnia 2024r. (piątek)Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych
Podstawa prawna: § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)
01 maja 2024r.Święto Pracy
02 maja 2024r.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03 maja 2024r.Święto Narodowe Trzeciego Maja
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
7, 8, 9 maja 2024r.Egzamin maturalny
część pisemna: j. polski, matematyka, j. angielski
(3 dni wolne od zajęć dydaktycznych)
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz - § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.) i § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644).
Maj 2024r.Egzamin maturalnyEgzamin maturalny
Część ustna przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych
13-17 maja 2024r.Zebrania z rodzicami (powiadamianie o grożących ocenach niedostatecznych)
30 maja 2024r.Boże Ciało
31 maja 2024r.Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03-04 czerwca 2024r.Egzamin z kwalifikacji zawodowych (2 dni wolne od zajęć dydaktycznych)
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230.)
10-14 czerwca 2024r.Wystawianie ocen rocznych
17 czerwca 2024rKlasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
20 czerwca 2024r.Plenarna Rada Pedagogiczna
21 czerwca 2024r.Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.)
22 czerwca 2024r.-31 sierpnia 2024r.Ferie letnie
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)
sprawie organizacji
09 lipca 2024r.Ogłoszenie wyników matury i rozdanie świadectw maturalnych
31 sierpnia 2024r.Rada Pedagogiczna