Rok szkolny 2022/2023

Kalendarz

kalendarz

TerminDziałania

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
Zebrania z rodzicami
Święto KEN
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Akademia z okazji Święta Niepodległości
Ślubowanie klas pierwszych.
Narodowe Święto Niepodległości
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Zebrania z rodzicami. Powiadamianie o grożących ocenach niedostatecznych na I półrocze
Próbny egzamin z kwalifikacji
Wystawianie ocen śródrocznych
Rada klasyfikacyjna
Rada Plenarna, Uroczysta Rada Pedagogiczna

Zimowa przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
termindziałania
Nowy Rok
Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Matura próbna
Zebrania z rodzicami
Egzamin z kwalifikacji - część pisemna
(dni wolne od zajęć dydaktycznych)
Studniówka
Ferie zimowe
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
Rekolekcje Wielkopostne
Wiosenna przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
Wystawianie ocen rocznych w klasach maturalnych
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
Plenarna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
w szkołach ponadgimnazjalnych (technikum) (podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.
Święto Pracy
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Święto Narodowe Trzeciego Maja
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Egzamin maturalny – część pisemna: j. polski, j. angielski, matematyka
(trzy dni wolne od zajęć dydaktycznych)
Egzamin maturalny
Część ustna przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych
Zebrania z rodzicami. Powiadamianie o grożących ocenach niedostatecznych
Wystawianie ocen rocznych
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
Boże Ciało
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Plenarna Rada Pedagogiczna
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych BS I
(podstawa prawna: - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
***
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
podstawa prawna: § 2ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
Ferie letnie
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)
Wydawanie dyplomów
Rada Pedagogiczna