Rok szkolny 2022/2023

Kalendarz

kalendarz

TerminDziałania
01 września 2022 r. (czwartek)
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
09 września 2022r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12 - 23 września 2022r.Zebrania z rodzicami
13 października 2022r.Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
14 października 2022r. (piątek)Święto KEN (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
31 października 2022r. (poniedziałek)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Październik 2022r.Dzień otwarty szkoły
01 listopada 2022r. (wtorek)
Wszystkich Świętych
10 listopada 2022r.
(czwartek)
Akademia z okazji Święta Niepodległości
Ślubowanie klas pierwszych
11 listopada 2022r. (piątek)Narodowe Święto Niepodległości (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
14 – 18 listopada 2022r.
Zebrania z rodzicami
Powiadamianie o grożących ocenach niedostatecznych na I półrocze
Październik/listopad 2022r.Próbny egzamin z kwalifikacji
Listopad 2022r.
Dzień otwarty szkoły
14-19 grudnia 2022r.14-19 grudnia 2022r.
Wystawianie ocen śródrocznych
21 grudnia 2022r.(środa)Rada klasyfikacyjna
22 grudnia 2022r. (czwartek)Spotkanie wigilijne
23 grudnia 2022. -
31 grudnia 2022r.
Zimowa przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
termindziałania
01 stycznia 2023r.(niedziela)Nowy Rok
6 stycznia 2023r.(piątek)
Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
Styczeń 2023r.Matura próbna
09 - 13 stycznia 2023r.Zebrania z rodzicami
09 - 10 stycznia 2023r.Egzamin z kwalifikacji - część pisemna (2 dni wolne od zajęć dydaktycznych)i
21 stycznia 2023r.Studniówka
13 - 26 lutego 2023r.Ferie zimowe
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
Marzec 2023r.
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
15 marca 2023r.Dzień otwarty szkoły
22-24 marca 2023r.Rekolekcje Wielkopostne
06 -11 kwietnia 2023r.Wiosenna przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
14 - 20 kwietnia 2023r.Wystawianie ocen rocznych w klasach maturalnych
21 kwietnia 2023r.
(piątek)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
24 kwietnia 2023r. (poniedziałek)
Plenarna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
28 kwietnia 2023r.
(piątek)
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
w szkołach ponadgimnazjalnych (technikum) (podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.
Kwiecień 2023r.Dzień otwarty szkoły
01 maja 2023r. (poniedziałek)Święto Pracy
02 maja 2023r. (wtorek)Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
03 maja 2023r.
(środa)
Święto Narodowe Trzeciego Maja
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
4, 5, 8 maja 2023r.Egzamin maturalny – część pisemna: j. polski, j. angielski, matematyka
(trzy dni wolne od zajęć dydaktycznych)
maj 2023r.Egzamin maturalny
Część ustna przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych
15 - 17 maja 2023r.Zebrania z rodzicami. Powiadamianie o grożących ocenach niedostatecznych
08 czerwca 2023r.Boże Ciało
09 czerwca 2023r. (piątek)Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12 - 16 czerwca 2023r.Wystawianie ocen rocznych
19 czerwca 2023r. (poniedziałek)Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
22 czerwca 2023r.Plenarna Rada Pedagogiczna
23 czerwca 2023r.
(piątek)
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych BS I
(podstawa prawna: - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
***
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
podstawa prawna: § 2ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2 czerwca - 29 czerwca 2023r.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
26 czerwca 2023r.
- 31 sierpnia 2023r.
Ferie letnie
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)
31 sierpnia 2023r.Rada Pedagogiczna