Rok szkolny 2021/2022

Kalendarz

kalendarz

TerminDziałania
01 września 2021 r.
(środa)
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
06 - 10 września 2021 r. Zebrania z rodzicami
14 października 2021 r.
(czwartek)
Święto KEN
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
15 października 2021 r. (piątek)Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10 listopada 2021 r.
(środa)
Akademia z okazji Święta Niepodległości
Ślubowanie klas pierwszych.
11 listopada 2021 r. (środa)Narodowe Święto Niepodległości
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
12 listopada 2021 r. (piątek)Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15 - 19 listopada 2021 r.Zebrania z rodzicami. Powiadamianie o grożących ocenach niedostatecznych na I półrocze
Listopad/grudzień 2021 r.Próbny egzamin z kwalifikacji
13-17 grudnia 2021 r.Wystawianie ocen śródrocznych
20 grudnia 2021 r.
(poniedziałek)
Rada klasyfikacyjna
22 grudnia 2021 r. (środa)Rada Plenarna, Uroczysta Rada Pedagogiczna
23 grudnia 2021 r. -
31 grudnia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
termindziałania
01 stycznia 2022 r.
(sobota)
Nowy Rok
6 stycznia 2022 r.
(czwartek)
Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
7 stycznia 2022 r. (piątek)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
styczeń 2022 r.Matura próbna
10 - 14 stycznia 2022 r. Zebrania z rodzicami
10 - 11 stycznia 2022 r.
(poniedziałek, wtorek)
Egzamin z kwalifikacji - część pisemna
(dni wolne od zajęć dydaktycznych)
22 stycznia 2022 r. (sobota)Studniówka
31 stycznia - 11 lutego 2022 r.Ferie zimowe
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
marzec 2022 r.Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
marzec 2022Rekolekcje Wielkopostne
14 - 19 kwietnia 2022 r.Wiosenna przerwa świąteczna
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
11 - 22 kwietnia 2022 r.Wystawianie ocen rocznych w klasach maturalnych
25 kwietnia 2022 r.
(poniedziałek)
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
28 kwietnia 2022 r.
(czwartek)
Plenarna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
29 kwietnia 2022 r.
(piątek)
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
w szkołach ponadgimnazjalnych (technikum) (podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.
1 maja 2022 r.
(niedziela)
Święto Pracy
2 maja 2022 r. (poniedziałek)
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 maja 2022 r.
(wtorek)
Święto Narodowe Trzeciego Maja
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
4,5,6 maja 2022 r.Egzamin maturalny – część pisemna: j. polski, j. angielski, matematyka
(trzy dni wolne od zajęć dydaktycznych)
maj 2022 r.Egzamin maturalny
Część ustna przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych
16 - 20 maja 2022 r.Zebrania z rodzicami. Powiadamianie o grożących ocenach niedostatecznych
7 - 13 czerwca 2022 r.Wystawianie ocen rocznych
2 czerwca – 6 lipca 2022 r.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
15 czerwca 2022 r. (środa)Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
16 czerwca 2022 r.
(czwartek)
Boże Ciało
17 czerwca 2022 r. (piątek)Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
23 czerwca 2022 r. (czwartek)Plenarna Rada Pedagogiczna
24 czerwca 2022r.
(piątek)
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych BS I
(podstawa prawna: - § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
***
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
podstawa prawna: § 2ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
27 czerwca 2022 r.
- 31 sierpnia 2022 r.
Ferie letnie
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432,z późn. zm.)
Wydawanie dyplomów
31 sierpnia 2022 r.Rada Pedagogiczna