29 sierpnia 2020

ZSB w Budżecie Obywatelskim 2021

Aktualności

Trzy projekty zgłoszone przez Zespół Szkół Budowlanych zostaną wdrożone do realizacji. W sumie oddano na nie 2707 głosów. Czwarty projekt również otrzymał bardzo dużą liczbę głosów. Gratulujemy każdemu, kto pokazał, jak bardzo ważny jest jego głos!  Dziękujemy!


Informacje o projektach:


„Uwaga! Internet. Bezpiecznie i przyjaźnie” to cykl warsztatów połączonych z seansami filmowymi dla uczniów szkół podstawowych, dzięki którym poznają oni podstawy bezpieczeństwa i zasady udziału w społeczności internetowej oraz rozwiną kompetencje społeczne i medialne.

Ponieważ młodzi ludzie na co dzień używają internetu, ważne jest, by umieli podejmować mądre decyzje, które pozwolą im w pełni korzystać z jego zalet. Ważne, by wiedzieli, jak chronić urządzenia, reputację i relacje. I jak poruszać się w przestrzeni wirtualnej, by zachować bezpieczeństwo oraz nie szkodzić innym. Warto uświadamiać, że wartości są tak samo ważne w sieci jak w rzeczywistości, a wywieranie pozytywnego wpływu i brak zgody się na złe traktowanie innych umożliwia przyjazne i bezpieczne funkcjonowanie w myśl zasady: „traktuj innych tak, jak chcesz, żeby traktowali ciebie”.

Zajęcia kierowane do uczniów w różnych grupach (klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII) poświęcone będą pozytywnym i negatywnym zagadnieniom, na które w sieci napotykają młodzi ludzie. Uczestnicy nauczą się, jak: rozróżniać prawdę od fałszu, dbać o prywatność i bezpieczeństwo, chronić ważne informacje oraz szanować siebie i innych użytkowników internetu. Tematy zaplanowanych warsztatów to m.in.: „Najmłodsi w sieci”, „Wirtualna rzeczywistość a realność”, „Strzeż swoje dane”, „Wpływ mediów społecznościowych na relacje”, „Rola Internetu w społeczeństwach”, „Etyka w Internecie”, „Wyzwania nastolatka w świecie realnym/wirtualnym”, „Jak nie stracić kontroli?” itp. Prowadzącymi będą doświadczeni trenerzy, nauczyciele, pedagodzy wraz z gośćmi – specjalistami z różnych dziedzin, np.: psychologami, youtuberami, blogerami, programistami, prawnikami, filmoznawcami, policjantami itd.

Ponieważ do wszystkich interakcji cyfrowych odnosi się jedna zasada: jeśli dzieci natkną się na coś niepokojącego, powinny móc porozmawiać z zaufaną osobą dorosłą – na to szczególną uwagę zwracać będzie realizująca program grupa trenerów doświadczonych w pracy z młodzieżą. Spotkania podzielone zostaną na dwie części: około 90 minut to warsztat, następnie seans, około 90-110 minut tematycznie związany z przeprowadzonymi warsztatami.

Będą odbywać się w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu przy ul. Kościuszki 7. w przystosowanych do tego salach – projekcyjnej i warsztatowej – dwa razy w miesiącu przez cały rok szkolny w godzinach lekcyjnych uczestników. W każdym spotkaniu weźmie udział około 30 uczestników – uczniów wraz z nauczycielami. 

Szacowany koszt realizacji projektu – do 50 000 zł 


„Filmowe poranki dla najmłodszych” to cykl spotkań mających na celu budowanie relacji międzypokoleniowych, wzmocnienie więzi rodzinnych, poszerzanie wiedzy z rożnych dziedzin życia, kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci oraz upowszechnienie znajomości wartościowych polskich i zagranicznych filmów.

Na porankach będą pokazywane filmy dotykające zagadnień z zakresu wychowania, edukacji środowiskowej , dziedzictwa kulturowego, adaptacji społecznej, sztuki itd. Tematy poszczególnych spotkań to np.: przyjaźń, rodzina, przyroda, sport, pasja, emocje itp. Przed seansami prowadzone będą prelekcje wprowadzające w tematykę, dyskusje z dziećmi i ich opiekunami o ważnych zagadnieniach poruszanych w filmach oraz warsztaty z udziałem specjalistów różnych dziedzin. Zajęcia będą odbywały się w soboty w godzinach porannych.

Wśród proponowanych filmów mogą znaleźć się polskie i zagraniczne filmy animowane i fabularne, specjalnie wyselekcjonowane, dotyczące tematycznie poruszanych na zajęciach zagadnień. Przykładowe tematy zajęć: „Co to są emocje?”, „Bezpieczeństwo na drodze”, „Sport to zdrowie! Zasady fair play”, „Rodzina jest ważna”, „Poznajemy zasady kulturalnego zachowania”, „Czy wszystko można kupić? O znaczeniu pieniędzy”, „O odwadze” itp.

Szacowany koszt realizacji projektu – do 50 000 zł 


„Kierujemy się dobrymi motywami. Jak to wykorzystać na maturze i w życiu?” to cykl warsztatów, prelekcji i seansów filmowych skierowanych do uczniów liceów i techników. Zajęcia będą odbywać się w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu przy ul. Kościuszki 7. w przystosowanych do tego salach – projekcyjnej i warsztatowej – dwa razy w miesiącu przez cały rok szkolny w godzinach popołudniowych. W każdym spotkaniu weźmie udział   około 30 uczestników.

Prowadzącymi będą specjaliści – psychologowie, pedagodzy, literaturoznawcy, filmoznawcy, artyści i przedstawiciele różnych zawodów oraz pracownicy uczelni, posiadający odpowiednie do danego tematu kwalifikacje. Podczas zajęć omawiane będą różne zagadnienia dotyczące współczesnego świata, wartości ważnych w życiu oraz motywy i ich funkcjonowanie w tekstach kultury (książkach, obrazach, filmach). Przykładowe tematy/motywy: wybór moralny, bunt, przyjaźń, historia, miłość, muzyka, rodzina, szkoła, artysta, dom, dzieciństwo, kobieta, lekarz, pieniądze, władza itd. Uczniowie poznają wyselekcjonowane dzieła polskiej i światowej sztuki filmowej. Poddadzą je dyskusji, nauczą się formułować wnioski, analizować i interpretować.

Udział w zajęciach wzmocni u młodzieży poczucie własnej wartości, wpłynie na podwyższenie kompetencji medialnych, społecznych i polonistycznych, pogłębi empatię, wzbogaci słownictwo, rozwinie wyobraźnię emocjonalną, poszerzy wiedzę oraz umiejętności przydatne w praktyce, pomoże w nawiązywaniu pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata. Młodzi ludzie są ważni. Kształtują dopiero swoją osobowość, poznają znaczenie wartości w życiu, poszukują autorytetów, stoją przed koniecznością wyboru przyszłości po ukończeniu szkoły, zamierzają przystępować do egzaminu dojrzałości. Realizacja poniższego programu ma na celu wspieranie rozwoju młodzieży, wzmocnienie działań profilaktycznych, wychowawczych i dydaktycznych.

Szacowany koszt realizacji projektu – do 50 000 zł