10 października 2022

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej – zgłoszenia

Aktualności

W dniach 27-28. października 2022 r. (od godz. 9.00) w naszej szkole odbędzie się etap szkolny Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, do udziału w którym zapraszamy uczniów Technikum Geodezyjnego.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy wrzucić do urny przy pokoju nauczycielskim.

Uwaga! W przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana jest również zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Jeśli liczba zgłoszeń będzie duża, etap szkolny Olimpiady zostanie poprzedzony eliminacjami klasowymi.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych to 13. Października 2022 r.

Pliki do pobrania (doc, pdf):