26 września 2022

Erasmus+ w ZSB – kształcenie i szkolenia zawodowe

Aktualności

Wraz z Centrum Kształcenia Budowlanego w Magdeburgu zakończyliśmy realizację projektu „Staż zagraniczny szansą na sukces zawodowy” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus+ sektor: kształcenie i szkolenia zawodowe.

W projekcie uczestniczyło 56 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych kształcących się w profilu budowlanym.
Miejscem realizacji projektu było Centrum Kształcenia w Magdeburgu. Działania rozpoczęły się w październiku 2020 roku, a zakończyły we wrześniu 2022 roku. Staże odbyły się w Centrum Kształcenia w Magdeburgu.

Celem głównym projektu było podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego i wzmacnianie europejskiego wymiaru szkoły. Ważne były również: poznanie europejskich form kształcenia, standardów pracy obowiązujących w niemieckich przedsiębiorstwach, nabycie umiejętności efektywnej organizacji procesu uczenia się, poprawa kompetencji językowych wymaganych do komunikacji na europejskim rynku pracy, podniesienie kulturowej świadomości europejskiej oraz nabycie umiejętności interpersonalnych (kreatywność, praca zespołowa, mobilność, odpowiedzialność).

O projekcie można przeczytać także w lokalnej prasie: artykuł.