30 maja 2018

Tadeusz Krzyżanowski

xxxx – 1958 /
inż. mechanik, technolog, założyciel, organizator i pierwszy dyrektor Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej